Η "δια περιφοράς" λήψη απόφασης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε "μέσω τηλεδιάσκεψης". Διορθώθηκε με παρέμβαση του Aegina Portal.

 
 
Πρόκειται για ένα λάθος το οποίο πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη εξοικείωσης του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου με τους όρους της "δια περιφοράς" και της "μέσω τηλεδιάσκεψης" συνεδρίασης.  Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνεδρίαση της 19η Μαρτίου 2020 έγραφε ότι η λήψη της απόφασης θα γίνει "δια περιφοράς".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η λήψη της απόφασης θα γινόταν μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Μάλιστα στην πρόσκληση οριζόταν ότι οι αιρετοί θα ψήφιζαν, μέσω email, μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00, εάν η ψήφος τους θα είναι(π.χ. υπέρ, κατά, λευκό).
 
Πρόκειται δηλαδή σαφέστατα για μία "δια περιφοράς" λήψη απόφασης μέσω email. Δηλαδή μία συνεδρίαση όπου δεν προβλέπεται δυνατότητα διαλόγου και αντιπροτάσεων, δηλαδή δεν υπάρχει διάδραση, δημόσιος διάλογος και δημοσιότητα.
 
Tο άρθρο 184, παράγραφος 1 του 4674/2020 αναφέρει ότι: "Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση".
 
Ο 3852/2010 Άρθρο 67 παρ 1. με τις τελευταίες αλλαγές από τον 4676/2020: "1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις".
 
Άρα το δημοτικό συμβούλιο έχει τρεις δυνατότητες: "δια περιφοράς", "κεκλεισμένων των θυρών" ή "με τηλεδιάσκεψη". Το προεδρείο δημοσίευσε την 08/2020 απόφαση λανθασμένα ότι η συνεδρίαση έγινε "μέσω τηλεδιάσκεψης". Το Aegina Portal επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον ενημέρωσε για το λάθος που εμφανίζονταν στο περιληπτικό πρακτικό που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, ότι δηλαδή η συνεδρίαση δεν έγινε "με τηλεδιάσκεψη", όπως αναφερόταν στην περίληψη των πρακτικών, αλλά  "δια περιφοράς" όπως ακριβώς έγραφε και η πρόσκληση της συνεδρίασης της 19η Μαρτίου 2020.
 
Πράττοντας σωστά, λίγο αργότερα ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέλιος Θεριανός επαναδημοσίευσε την περίληψη των πρακτικών της 08/2020 με "ορθή επανάληψη" στην Διαύγεια.
 
Η διαφορά ανάμεσα στην "δια περιφοράς" λήψη απόφασης και στην λήψη απόφασης "μέσω τηλεδιάσκεψης" δεν είναι μόνο η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι και η απουσία δημόσιου διαλόγου, η έλλειψη δημοσιότητας της συνεδρίασης, που παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν την αναιρεί αυτή δεν προβλέπεται πουθενά.
 
Το Aegina Portal σήμερα δημοσίευσε την πρόταση της ΚΕΔΕ για την χρήστη του Webex στις τηλεδιασκέψεις των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών, ευελπιστώντας ότι θα είναι εφικτή η υιοθέτησή του από τον Δήμο Αίγινας για τις επόμενες συνεδριάσεις.