Ανακλήσεις αμίσθων συμβούλων και ορισμός αμίσθου συμβούλου σε θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών.


Με τις αποφάσεις 110/2021 και 112/2021 που αναρτήθηκαν στην διαύγεια ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζομπράς αποφάσισε την ανάκληση των καθηκόντων άμισθου συμβούλου που είχαν ανατεθεί στον κ. Ιωάννη Καραγιάννη και στην κ. Μαρία Κακούση.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Με την απόφαση 113/2021, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο: "αναθέτει στον κ. Μιχαήλ Λαγωνίκα καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αίγινας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας, όπως: τρόποι βελτίωσης δημοσίων εσόδων, ταμειακή ροή Δήμου Αίγινας, διοικητική λογιστική, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ανταποδοτικά τέλη, ισοζύγια, επιστροφή ΦΠΑ, εκθέσεις ορκωτών λογιστών, διεκδικητικές αγωγές, κανόνες λειτουργίας υπηρεσίας.

Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησής της χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών".