Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Ημερομηνία 24/09/2021.
Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ.