Διευκρίνηση του Λιμενικού Ταμείου για το μέτρο του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων - σκαφών αναψυχής.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.
Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός της παρ. 1 του άρθρου μονού της σχετικής αφορά στα προερχόμενα από οποιοδήποτε γεωγραφικό προορισμό εξωτερικού ιδιωτικά πλοία.

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.