Εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στον αύλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου.


Μετά την τροποποίηση της Πράξης στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο - Φυλακές και την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020) που αφορά σε δύο νέα υποέργα: το υποέργο 3 για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και το υποέργο 4 για την ανασκαφική διερεύνηση των αρχαιοτήτων, που έχουν εντοπιστεί στα σκάμματα για τη διέλευση δικτύων κοινής ωφελείας, στον αύλειο χώρο,

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στον αυλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας (πρώην φυλακές)" του έργου Αποκατάσταση Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, Φυλακές Αίγινας, για νέες χρήσεις, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, σύμφωνα με την απόφαση, αφορούν στα ακόλουθα:

α) Διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στον αύλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου κατά τις τεχνικές εργασίες του έργου.
β) Σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων.
γ) Συντήρηση κινητών και ακινήτων ευρημάτων.
δ) Τακτοποίηση και καταγραφή κινητών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας.
ε) Τοποθέτηση πλεγμάτων ασφαλείας, όπου κριθεί αναγκαία.
στ) Επιχωματώσεις, όπου κριθούν αναγκαίες.

Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω εργασιών, να υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες με τη σχετική αιτιολόγηση.

Η εκτέλεση του υποέργου έχει ημερομηνία έναρξης την 4/5/2020 και ημερομηνία λήξης την 3/9/2020.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.