Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο "Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση του κτηρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσείου Στέγης για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Ο Άγιος Νεκτάριος".

 
Με την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10 Νοεμβρίου κατακυρώθηκε  η σύμβαση στην εταιρία η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και πληροί τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο "Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση του κτηρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσείου Στέγης για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Ο Άγιος Νεκτάριος" της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης", προϋπολογισμού 3.047.080 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται ότι το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού, είχε εγκριθεί από την τη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 25 Αυγούστου.