Οι μηδενικές επιδόσεις στην ανακύκλωση το 2019, διατηρούν τις υψηλές εισφορές στον ΕΔΣΝΑ για το 2021.


Σε έγγραφο του ΕΔΣΝΑ που αφορά την διαβίβαση σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του έτους 2021, τις εισφορές των δήμων - μελών του ΕΔΣΝΑ του έτους 2021 και την Περιβαλλοντική Εισφορά του έτους 2020, επαναλαμβάνεται η κακή εικόνα της μηδενικής ανακύκλωσης του δήμου Αίγινας κατά το έτος 2019. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, που διαβιβάστηκε στους δήμους - μέλη του ΕΔΣΝΑ στις 20 Νοεμβρίου 2020, τα στοιχεία των στερεών αποβλήτων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης του έτους 2021 αφορούν στο έτος 2019, καθότι όταν ξεκίνησε η επεξεργασία όλων των δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκείνα ήταν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα.

Ο δήμος της Αίγινας θα πρέπει να πληρώσει για το 2021 χωρίς το τέλος ταφής (περιβαλλοντική εισφορά 2020) 463.980,73 ευρώ. Για το τέλος ταφής (περιβαλλοντική εισφορά 2020) 53.693,24. Η συνολική εισφορά για το 2021 είναι 517.673,97 ευρώ. Δηλαδή ο δήμος της Αίγινας θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 129.000 ευρώ μόνο από τον ΕΔΣΝΑ, εάν το 2019 επιτύγχανε ποσοστό ανακύκλωσης 25%.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Aegina Portal ανέδειξε το συγκεκριμένο θέμα, με όλα τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζοντας τότε τις προτάσεις για την νέα ΚΥΑ για τον Κανονισμό Τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ (έγινε ΦΕΚ 15 Απριλίου 2019 μπορείτε να το δείτε εδώ) όπου καθορίζονται διαφορετικά τιμολόγια για τη διαχείριση των αποβλήτων. Παρουσιάζεται έγγραφο του ΕΣΔΝΑ στο οποίο περιγράφεται με ακρίβεια το πόσο κακή ήταν η κατάσταση, συνολικά στους δήμους της Αττικής, στον τομέα της ανακύκλωσης.

Επίσης, με έρευνα που είχε δημοσιεύσει το Aegina Portal τον Αύγουστο του 2019 είχε παρουσιαστεί το τεράστιο κόστος των 479.627 ευρώ για το 2019 το οποίο κλήθηκε να πληρώσει ο δήμος της Αίγινας. Τότε από αυτά μόνο τα 198.973 ευρώ ήταν αντισταθμιστικά!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε κάνει τότε το Aegina Portal οι επιδόσεις του Δήμου Αίγινας στην ανακύκλωση ήταν μηδενικές και το 2018, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ, καθώς η ανακύκλωση έχει σταματήσει στον δήμο μας από τις αρχές Ιουνίου 2017.

Η ανακύκλωση στην Αίγινα ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 2020. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιδημάρχου κ. Νίκου Πτερούδη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον Φεβρουάριο του 2020 τον πρώτο μήνα της ανακύκλωσης είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 50 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού, που όπως εκτιμούσε ο κ. Νίκος Πτερούδης αντιπροσωπεύει το 5%, ένα ποσοστό που όπως είχε δηλώσει, αφορά τον φετινό ετήσιο στόχο στην ανακύκλωση. Μένει να δούμε πως θα αποτυπωθεί αυτός ο στόχος στα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ για το 2020 όταν αυτά εκδοθούν.

Ακολουθούν τμήματα από τους πίνακες: 1.1 στον οποίο καταγράφονται οι ποσότητες αποβλήτων ανά δήμο και ανά παρεχόμενη υπηρεσία από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και 1.2 στον οποίο
καταγράφεται η συνολική παραγωγή αποβλήτων ανά δήμο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το τελικό ποσοστό μείωσης του δήμου Αίγινας είναι μηδενικό. Ο δήμος του Πόρου έχει ένα ποσοστό 5%, ενώ ο δήμος Κυθήρων φτάνει το εντυπωσιακό 25%. Εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία και των μεγάλων δήμων όπως του Δήμου Αθηναίων και Περιστερίου, όπου επίσης το ποσοστό μείωσης είναι 0%.

Πίνακας 1.1: Παρεχόμενες υπηρεσίες ΦΟΔΣΑ για ΟΤΑ Α' Βαθμού - Διαχειριζόμενες ποσότητες ανά υπηρεσία.


 Πίνακας 1.2: Παρεχόμενες υπηρεσίες ΦΟΔΣΑ και άλλων φορέων για ΟΤΑ Α' Βαθμού ή αλλιώς  σύνολο στερεών αποβλήτων δήμων - (προδιαλεγμένων και μη προδιαλεγμένων) που προκύπτουν από τα αρχεία που τηρεί ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ή/ και που έχουν καταγραφεί επίσημα (ΗΜΑ).


Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 - ΦΕΚ 1277/Β/15-4-2019 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) τα ποσοστά μείωσης συντελεστών βάσει επιδόσεων Ο.Τ.Α. Α' βαθμού είναι τα ακόλουθα:


Με βάση τον παραπάνω πίνακα ο δήμος της Αίγινας θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα από τις εισφορές στον ΕΔΣΝΑ από 5 έως 25%.

Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι στο Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες τιμολόγησης, στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι: Ειδικά προνομιακά τιμολόγια δύναται να καθορίζονται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, στις εξής περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι η περίπτωση β. Σε περιπτώσεις γεωγραφικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων ενός Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, όπως οι ορεινοί και οι νησιωτικοί. Μέσω αυτής της εξαίρεσης ο δήμος της Αίγινας ενδεχομένως να μπορεί να διεκδικήσει προνομιακά τιμολόγια, παρατάσοντας το υψηλό κόστος μεταφοράς, ανθρώπινων πόρων και φθοράς μηχανολογικού εξοπλισμού.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png