Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες της Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα το απόγευμα η ένταξη Πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες της Αίγινας. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η ένταξη αφορά το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ, της παρακάτω Πράξης: "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αίγινας» συνολικού προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αίγινας Ν. Αττικής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:Η έγκριση της συμμετοχής του δήμου στον "Φιλόδημο ΙΙ", για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ, σε σχολικές μονάδες της Αίγινας είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2019.

Η Πράξη αφορά τις ενέργειες κατασκευής και τοποθέτησης ραμπών, όπως επίσης και κατάλληλης διαμόρφωσης χώρων υγιεινής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αίγινα.