Η Επιτροπή Υγείας αποφάσισε τη δημιουργία και τη σύσταση μίας επιτροπής για τον κορονοϊό. Ποια είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν.

 
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου έγινε γνωστή  απόφαση της Επιτροπής Υγείας, σχετικά με τη σύσταση μίας επιτροπής για τον κορονοϊό. Αυτή η απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή Υγείας τον Αύγουστο του 2020, όμως μόλις προχθές ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την εξέλιξη είναι εάν μία "Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου", η οποία έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα και γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις για τη δημιουργία και τη σύσταση μίας άλλης επιτροπής, πόσο περισσότερο όταν οι αρμοδιότητες της νέας επιτροπής που αποφασίζει να δημιουργήσει, και συστήνει με μέλη της υπάρχουσας, έχει αρμοδιότητες που αποτελούν μέρος των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που την δημιούργησε.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το άρθρο 70 του 3852/2010 "Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του 4555/2018 στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι: "Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας του". Δηλαδή, η δημιουργία και σύσταση επιτροπών είναι μία αρμοδιότητα που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου που συστάθηκε με απόφασή του, στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή Υγείας.
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση τη 23ης Μαρτίου αποφάσισαν να συμπεριλάβουν στην απόφασή τους την ανάθεση γνωμοδοτικού έργου σε αυτήν την νέα επιτροπή, όμως αυτή την γνωμοδοτική αρμοδιότητα μπορεί να έχει κάλλιστα η Επιτροπή Υγείας. Σημειώνεται ότι ακόμη και όταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Στέλιος Θεριανός ρώτησε επανειλημμένως τα ονόματα των μελών της νέας επιτροπής δεν έλαβε απάντηση.
 
Τα πράγματα όσο αφορά τις αρμοδιότητες ή την αναγκαιότητα της επιτροπής για τον κορονϊό περιπλέκονται, αφού στην συνεδρίαση που έγινε 22 Φεβρουαρίου 2021 ο ιατρός κ. Μανώλης Λογοθέτης, δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Υγείας είχε ζητήσει να συσταθεί επιτροπή για τον κορονοϊό, θέμα για το οποίο είχε αποστείλει και σχετική επιστολή, όμως ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς απάντησε ότι: "Έχει οριστεί η Επιτροπή Υγείας γιατί να συστήσουμε άλλη επιτροπή;".