Εκδόθηκε και από το Λιμεναρχείο Αίγινας η απόφαση με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, για την περίοδο ρυμούλκησης και πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού.


Μετά την δημοσίευση της απόφαση τους Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στις 29 Μαρτίου, που αφορά στις απαγορεύσεις, κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού, εκδόθηκε σήμερα και από το Λιμεναρχείο Αίγινας η απόφαση που περιλαμβάνει τις αντίστοιχες απαγορεύσεις κατά την περίοδο ρυμούλκησης και πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση που υπογράφει ο λιμενάρχη Αίγινας κ. Αργύρης Φραγκούλης αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1. Κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών ρυμούλκησης κ ι πόντισης σωληνογραμμών υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ από τη θέση Λεόντι, όλα τα πλέοντα στην οικεία  περιοχή σκάφη εντός χώρου δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Αίγινας, οφείλουν να:

Α) πλέουν με ταχύτητα ελαττωμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και τις ελκτικές ιδιότητες του σκάφους κατά τη κρίση του ασκούντος τη διακυβέρνηση, ώστε ν επιτυγχάνεται ασφαλής απόσταση από το ρυμούλκιο σωληνογραμμών και να μην διατα ράσσεται η ασφαλής ρυμούλκηση και πόντιση αυτών. Η τ ύτητ των πέντε (05) κόμβων αποτελεί πρακτική και ασφαλή ένδειξη προς την οποί ν επιδιώκεται η συμμόρφωση, υπό ομαλές συνθήκες.

Β) Τηρούν ασφαλή απόσταση από το ρυμούλκιο (κάβοι και σωληνογραμμές αγωγού), τουλάχιστον περί τα εννιακόσι (900) μέτρα.

2. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισύουσα νομοθεσία , υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α’ 261) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ν κοινοποιηθεί για άμεση εφαρμογή.