Παρεμβάσεις για την ασφάλεια των μαθητών και εργασίες επισκευής στα σχολεία της Αίγινας, μέσω του προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ".

filodimos2-sxoleia.jpg

Μία σειρά από εργασίες και παρεμβάσεις που προέρχονται από την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" έχουν υλοποιηθεί στα σχολεία της Αίγινας. Μία από αυτές τις παρεμβάσεις  αποσκοπούν στη ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ώστε οι χώροι των σχολείων να εναρμονίζονται με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, που αφορά την υγεία και την ασφάλεια, δηλαδή, την τοποθέτηση αναλάμπων φανών επισήμανσης κινδύνου,  εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και  πινακίδων σήμανσης περιοχής πλησίον σχολικών χώρων, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων είναι εμφανής πλέον σε σχολεία του νησιού.

Η απόφαση για την ένταξη του Δήμου Αίγινας στο εν λόγω πρόγραμμα έγινε με την απόφαση 40717/3-8-2018. Η πράξη ένταξης είχε δημοσιευθεί τον Αύγουστο του 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο αφορά την Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 57.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αίγινας. Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται από τις 52.300 ευρώ του ΠΔΕ - ΥΠΕΣ και 5.000 ευρώ από ίδιους πόρους, σύνολο 57.300 ευρώ.

Υλοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε σχολεία και τους αύλειους χώρους τους. Σχετικό Δελτίο Τύπου για την συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου, εξέδωσε σήμερα το 2ο Γυμνάσιο.

Σημειώνεται ότι το έργο προέβλεπε και κατασκευές σταθερών ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ (τσιμεντένιες ράμπες), με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στους σχολικούς χώρους.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png