Η κατασκευή ενός Τοπικού Σταθμού Ρύθμισης Πίεσης, στο πλαίσιο του έργου της βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της Αίγινας.


Την κατασκευή ενός Τοπικού Σταθμού Ρύθμισης Πίεσης, κατέγραψε σήμερα το ρεπορτάζ του Aegina Portal. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται στο χώρο μπροστά από το κτήριο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές.

Το έργο αφορά την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας".
 
Πρόκειται για έργο από το πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι" ύψους 3.711.489 ευρώ. Η ένταξη του έργου είχε γίνει στις 8 Αύγουστο του 2018, ενώ στις 17 Μαΐου του ίδιου χρόνου το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας είχε αποφασίσει την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα. Η ημερομηνία έναρξης των προσφορών ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου του 2019.
 
Κατά διαστήματα το Aegina Portal έχει καλύψει με ρεπορτάζ μία σειρά από εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση του συστήματος, με τη λειτουργία του οποίου αναμένεται η μείωση των απωλειών, ενώ έχει καταγράψει και τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς, αφού το εσωτερικό δίκτυο υδροδότησης της Αίγινας είναι από αμίαντο και πεπαλαιωμένο.
 
Σήμερα τοποθετήθηκε ένας από τους εννέα Τοπικούς Σταθμός Ρύθμισης Πίεσης. Παρόμοιοι έχουν τοποθετηθεί και σε άλλα σημεία της Αίγινας.
 
Στο Aegina Portal μίλησε ο κ. Παναγιώτης Χαλδαίος, ηλεκτρολόγος - μηχανικός, ο οποίος περιέγραψε το είδος της εγκατάστασης και τις εργασίες που εκτελούνται.
 
"Εδώ παρακολουθούμε την εγκατάσταση ενός σταθμού ρυθμιστής πίεσης, αυτόματου και έξυπνου. Η ευφυΐα του συνίσταται στο ότι ρυθμίζει την πίεση ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών και με αυτό τον τρόπο έχουμε την κατάλληλη πίεση στο δίκτυο, με τις μικρότερες δυνατές διαρροές.

Έχουμε εγκαταστήσει στο δίκτυο της Αίγινας δέκα τέτοια σημεία. Εδώ είναι ένα κεντρικό σημείο που τροφοδοτεί το κομμάτι προς Μαραθώνα και παρακολουθούμε την εγκατάσταση του.

Είναι στα πλαίσια του έργου του περιορισμού των διαρροών που διενεργείται από το Δήμο της Αίγινας, όπου έχουν εγκατασταθεί ένα ολόκληρο σύστημα που παρακολουθεί το νερό, τις στάθμες  στις δεξαμενές, ώστε να έχουμε έγκαιρη ειδοποίηση και να μην μένουν οι πολίτες χωρίς νερό στα κινητά των υπηρεσιών και να μειώνεται ταυτόχρονα και απώλειες του νερού ώστε να έχουμε εξοικονόμηση πόρων από το Δήμο", είπε ο κ. Χαλδαίος.
 
Επιγραμματικά το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
Την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, δηλαδή των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων που διαθέτουν δεξαμενές ύδρευσης, καθώς οι δεξαμενές ύδρευσης κύριων εισόδων νερού του Δήμου Αίγινας, την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας.
Την προμήθεια και εγκατάσταση δύο φορητών τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης ποιότητας νερού.
Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών, για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Την εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών.
Την εγκατάσταση ενεργειακά αυτόνομων τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης.
Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου.
Την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας
Την τεκμηρίωση και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.