Σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Βροχεία. Το πρωί ξεκινούν οι εργασίες. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί.


Σε ισχύ είναι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βροχείων, στον παραλιακό δρόμο Αίγινας - Πέρδικας, που ισχύουν από την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 έως την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλυτικά:

  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ μεταξύ των ωρών 07:30 και 15:30 της πραγματοποίησης προσωρινής εναλλάξ κυκλοφορίας των δύο κατευθύνσεων για εργοταξιακή ζώνη έως πενήντα μέτρα, εντός του μήκους εκτέλεσης του έργου, λόγω κατάληψης της μίας από τις δύο λωρίδες από μηχανήματα και υλικά.
  • Τα εργοτάξια αυτά θα υφίστανται για ένα περιορισμένο αριθμό ωρών, οκτώ ώρες ανά ημέρα.
  • Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται εναλλάξ με τη συμβολή προσωπικού, εξοπλισμένου με τα απαραίτητα μέσα (κόκκινη σημαία προειδοποίησης, walkie talkie).
  • Θα εγκατασταθούν κώνοι ασφάλειας κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής ζώνης και οι απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις.
  • Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών τα μηχανήματα θα αποχωρούν και θα καθαρίζεται το οδόστρωμα από κάθε φύσης προϊόντων των εργασιών και θα παραδίδεται το κατειλημμένο οδόστρωμα προς χρήση.
Η απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συζητήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 8 Φεβρουαρίου και διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση που έγινε δια περιφοράς στις 10 Φεβρουαρίου 2022, ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.