Συνεχίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα στην Κολώνα. Χορηγήθηκε άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.


Χορηγήθηκε άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών για τη συνέχιση κατά το έτος 2022 του ερευνητικού προγράμματος στην Κολώνα Αίγινας στο πλαίσιο πενταετούς προγραμματισμού (2021 – 2025).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το ερευνητικό πρόγραμμα του 2022 συνολικά περιλαμβάνει:
  • Καθαρισμό αρχαιολογικού χώρου Κολώνας
  • Μελέτη υλικού στις αποθήκες
  • Ανασκαφή στις περιοχές Α1, Α2 και Α3
  • Ανασκαφή βόρεια του βυζαντινού ναού (στους τοίχους εξωτερικά και ανατολικά του υστερορωμαϊκού/βυζαντινού τείχους)
  • Χαρτογράφηση: ολοκλήρωση εκπόνησης του συνολικού αρχιτεκτονικού σχεδίου των ερειπίων του λόφου με την ένταξη των ορατών καταλοίπων στην ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου «West Komplex» και στο ανατολικό τμήμα του λόφου.
  • Συνέχιση του προγράμματος στερέωσης και συντήρησης στην περιοχή των Ανατολικών Προαστίων σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα.
  • Αρχαιοβοτανικές και Αρχαιοζωολογικές μελέτες και αναλύσεις.