Η πρόταση της ΕΛΛΕΤ για την προώθηση της προστασίας και ανάδειξης των Οχυρών της Πέρδικας από τον Δήμο Αίγινας. Τι αναφέρει η επιστολή προς τους συλλόγους του νησιού.

20220716_211325-oxyra-perdikas.jpg

Σε συνέχεια της εκπομπής στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, με θέμα τα Οχυρά της Πέρδικας και καλεσμένη την κ. Μάρω Ευαγγελίδου, Αρχιτέκτονα - Πολεοδόμο / Χωροτάκτη, πρόεδρο του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), σήμερα παρουσιάζουμε την πρόταση της ΕΛΛΕΤ, που αφορά στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στη διαχείριση της περιοχής των Ναυτικών Οχηρών της Πέρδικας στην Αίγινα και συγκεκριμένα την περίληψη της Τεχνικής Έκθεσης, που έχει συντάξει το Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΛΕΤ. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το έγγραφο της περίληψης της Τεχνικής Έκθεσης παρουσιάστηκε αρχικά στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Οχυρά της Πέρδικας.

Η έκθεση της ΕΛΛΕΤ έγινε θετικά δεκτή από τα μέλη της επιτροπής με την διευκρίνιση ότι ο Δήμος στοχεύει ταυτοχρόνως σε:

1. Ιδιοκτησιακή παραχώρηση
2. Κήρυξη και προστασία των οχυρών ως νεωτέρων μνημείων
3. Εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με πρωτοβουλία του.

Στις 18 Ιανουαρίου 2023 η Ελληνική Εταιρεία  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, απέστειλε το έγγραφο της περίληψης της Τεχνικής Έκθεσης σε συλλόγους και φορείς του νησιού.

Το έγγραφο της Τεχνικής Έκθεσης μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή .pdf κάνοντας click εδώ.

Ακολουθεί η επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού:

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ, https://www.ellet.gr/) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται για 50 πλέον έτη με περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι η ενεργός παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης από τα επίσημα κρατικά και αυτοδιοικητικά όργανα της Χώρας. Στα πλαίσια αυτά δεν είναι τυχαία η βράβευση της από την Ακαδημία Αθηνών.

Η δραστηριότητα της ΕΛΛΕΤ περιλαμβάνει αφενός τα επιστημονικά συμβούλια, που επικεντρώνονται σε επιστημονικές επεξεργασίες, μελέτες, παρεμβάσεις στη νομοθεσία κλπ, αφετέρου στις τοπικές επιτροπές που επικεντρώνονται σε τοπικές δράσεις, όπως η αναβίωση των μονοπατιών πολιτισμού, θέμα με το οποίο ιδιαίτερα δραστηριοποιείται η Τ.Ε. Αίγινας.

Η ΕΛΛΕΤ συνεργάστηκε με την διαπαραταξιακή επιτροπή που συνέστησε ο Δήμος για τα ναυτικά οχυρά της Πέρδικας, ώστε να συμβάλει στην υλοποίηση της γνωστής σε όλους μας απόφασης του Δ.Σ. (αρ23/2022), με την οποία επιδιώκει την μη οικοδόμηση της έκτασης των οχυρών και την απόδοσή της στους κατοίκους του νησιού και στο Δήμο Αίγινας για να αναδειχθεί ως χώρος ιστορικής μνήμης. 

Η ΕΛΛΕΤ είχε ασχοληθεί με το ίδιο θέμα και την περίοδο 2014-15, υποβάλλοντας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) φάκελο, τον οποίο επεξεργάστηκε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ), για την κήρυξη της περιοχής ως ιστορικό τόπο και των εγκαταστάσεων ως διατηρητέα μνημεία.

Στην σημερινή συγκυρία, επειδή το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση παλαιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων (Ν. 4407/2016), αλλά και οι θεσμικές δυνατότητες της πολεοδομικής νομοθεσίας, είναι πολύ πιο σαφή και συγκεκριμένα, η ΕΛΛΕΤ συνέστησε κοινή ομάδα εργασίας με μέλη της τόσο από το ΣΑΚ όσο και από το ΣΘΕΠ (Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου, το οποίο ασχολείται με τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα) προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει τα κατάλληλα θεσμικά βήματα για την προώθηση του θέματος από τον Δήμο. Η έκθεση εκπονήθηκε από την ανωτέρω διεπιστημονική ομάδα σε συνεννόηση με την Τοπική Επιτροπή και υποβλήθηκε και έγινε ομόφωνα δεκτή από την διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου.

Μετά από σχετική ενημέρωση του Δημάρχου, σας υποβάλλουμε συνοπτική παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης που συνέταξε η ανωτέρω ομάδα εργασίας. Η πρόταση αφού εξετάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τις ανά την Ελλάδα μέχρι σήμερα αντίστοιχες εμπειρίες, επικεντρώνεται στην ανάγκη εκπόνησης, με πρωτοβουλία του Δήμου, Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), με στόχο τον σχεδιασμό των χρήσεων γης, αλλά και την επεξεργασία ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για την διαχείριση της έκτασης.

Και αυτό διότι εάν δεν κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να υπάρξει αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΥΠΕΘΑ με βάση τον Νόμο 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων,  η οποία υποβαθμίζει τον ρόλο του Δήμου, παρακάμπτει την Πολεοδομική Νομοθεσία και τις κατευθύνσεις και περιορισμούς που θέτει το Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αττική (2014) και θα επιτρέψει την υπερδόμηση της Περιοχής των Οχυρών.

Η πρόταση βασίζεται στο συνδυασμό της πολεοδομικής χωροταξικής νομοθεσίας με αυτήν του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ - Ν.4407/2016, άρθρο 13) και ανταποκρίνεται στην τοποθέτηση του αρμόδιου Υφυπουργού στην Βουλή (Φεβρουάριος 2022), ο οποίος είπε ότι το ΥΠΕΘΑ είναι πρόθυμο να συζητήσει με την αυτοδιοίκηση, αν ο Δήμος υποβάλλει Βιώσιμο Σχέδιο Αξιοποίησης της έκτασης. Στόχος είναι να
αποτραπεί η υπερδόμηση της έκτασης που προωθεί το ΤΕΣ και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινό αυτή η τόσο σημαντική για την Εθνική Άμυνα και ιδιαίτερα για το Πολεμικό Ναυτικό περιοχή, που αποτελεί τόπο ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόλογο τοπίο για την Αίγινα και την Περιφέρεια Αττικής γενικότερα.

Η εργασία αυτή έχει υποβληθεί και στα ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΘΑ , με θετική ανταπόκριση μέχρι σήμερα μόνο από το πρώτο.

Είμαστε στην διάθεσή σας -όπως κι στην διάθεση του Δήμου- για να αποστείλουμε την πλήρη έκθεση, ή να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα την πρόταση μας, να δώσουμε τις αναγκαίες διευκρινίσεις, να συλλέξουμε τις προτάσεις σας και να κτίσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία προς το κοινό όφελος του νησιού και των κατοίκων του.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μιχαήλ

Χωροτάκτης – Πολεοδόμος
Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ

Ελένη Μαΐστρου

Ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ
Πρόεδρος Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
ΕΛΛΕΤ

Μάρω Ευαγγελίδου

Αρχιτέκτων -Πολεοδόμος
Πρόεδρος Συμβουλίου
Θεσμικού Πλαισίου ΕΛΛΕΤ