Να διατηρηθούν σταθεροί και ενιαίοι οι συντελεστές του τέλους ύδρευσης για το 2024, για όλες τις Κοινότητες, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

20231206_132325.jpg

Το θέμα του καθορισμού τoυ ανταποδοτικού τέλους ύδρευσης του έτους 2024 συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή, στη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2023.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το έγγραφο της εισήγησης από την Οικονομική Υπηρεσία προς την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περιελάμβανε τις σχετικές διατάξεις και την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου , στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:  Η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έτος 2023 η οποία βασίζεται σε απολογιστικά στοιχεία του έτους 2021 και 2022 καθώς και στην αναλυτική μελέτη που συντάχθηκε για τον επανακαθορισμό του τέλους ύδρευσης για το έτος 2022 παρατίθεται:

screenshot.1027.png

 • Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
 • την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
 • Το άρθρο 6 του Ν.4555/18 «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.» παρ.3 άρθρο 43 Ν.4325/15, όπως προστέθηκε από το άρθρο 132 του Ν.4604/19.
 • Τη παρ.1 άρθρο 47 Ν.4483/17, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4674/20.
 • Τους ισχύοντες συντελεστές τελών Ύδρευσης 2022 όπως ισχύουν.**
 • Τη κατά το δυνατόν ισομερή επιβάρυνση των υπόχρεων ώστε να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των τελών μεταξύ τους.
 • Τις υπ αριθμό 58/2022 και 81/2022 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
 • Το υπ’ αριθμό 122852/28-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο “Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 81/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, αναφορικά με λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 58/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:921ΧΩ68-8ΝΣ) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό της ελάχιστης κατανάλωσης των 8 κυβικών νερού (Σχετ. η από 30-09-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΑΔΑ: ΨΕΜΨΟΡ1Κ-ΙΛΛ και η υπ’ αριθμ. 216/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: Ρ7ΥΛΩ68-ΒΦ3
Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή οι συντελεστές να διατηρηθούν σταθεροί όπως παρουσιάζονται κάτωθι:

screenshot.1028.png
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17661/04-12-2023 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη ύδρευσης έτους 2024 του Δήμου Αίγινας, οι συντελεστές να διατηρηθούν σταθεροί και ενιαίοι για όλες τις Κοινότητες του νησιού.

Δεν υποβλήθηκε καμιά εναλλακτική πρόταση (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204 / 2023.

Παντοπωλείο Μούρτζης - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

Goji-acai

Φιστίκι Αιγίνης - Ξηροί Καρποί

Τσάι Χριστουγέννων

Φιστίκι Αιγίνης - Ξηροί Καρποί

Μίγμα Υγείας

Φιστίκι Αιγίνης - Ξηροί Καρποί

Εγκρίθηκε η στατική μελέτη του κίονα στο ναό του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας. Τι είχε πει η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη για το φωτισμό του μνημείου.

IMG_20231207_120251-kolona.jpg

Εγκρίθηκε η στατική μελέτη μέτρων στερέωσης, του κίονα του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας. Υπενθυμίζεται ότι την απόφαση της έγκρισης της εκτέλεσης του έργου: "Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του μοναδικού κίονα του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας Αίγινας", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, είχε υπογράψει η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, στις 17 Ιουλίου 2023.
  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το θέμα είχε παρουσιάσει το Aegina Portal στις 20 Ιουλίου 2023, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στις 27 Ιουλίου 2023, η Υπουργός κατά την επίσκεψή της στην Αίγινα και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, τον ενημέρωσε για το έργο της στήριξης του κίονα. Μάλιστα, υπήρξε και σχετική αναφορά στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου που ακολούθησε της επίσκεψης.
 
Η πορεία του σχεδίου, που παρουσίασε τότε η κ. Μενδώνη, για τα κορυφαία μνημεία της Αίγινας, όπως τα έργα στους ναούς της Αφαίας, στον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα και το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, προχωρούν με υποδειγματική ακρίβεια. Χθες αναρτήθηκε και το έγγραφο της απόφασης για τη έγκριση της στατικής μελέτης μέτρων στερέωσης του μοναδικού κίονα του Ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας Νήσου Αιγίνης. Σύμφωνα με το έγγραφο η έγκριση δίνεται με τον όρο να ληφθεί μέριμνα ώστε να περιοριστεί η διάβρωση της επιφάνειας του κίονα. Σημειώνεται ότι το θέμα είχε περάσει από το ΚΑΣ στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2023, με εισήγηση από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και έγκριση ή μη των στατικών υπολογισμών της στατικής μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του κίονα της δίτονης κιονοστοιχίας στη βόρεια πλευρά του σηκού της Αφαίας στον αρχαιολογικό χώρο Αφαίας στην Αίγινα.
 
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια εκείνης  της σύσκεψης στις 27 Ιουλίου 2023, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, είχε αναφερθεί στον φωτισμό της Κολώνας, κάτι που είχε συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κ. Μενδώνη είχε πει ότι πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση του κίονα, γιατί αυτό θα επηρεάσει το τι θα φωτιστεί και ότι ο φωτισμός θα πρέπει να αναδείξει το μνημείο ακόμη και στη ιδέα του, ακόμη κι αν δεν υπάρχει. "Από εκεί και πέρα, όταν γίνει αυτό, γιατί πρέπει πρώτα να γίνει αυτό και μετά να σκεφτεί κανείς τι θα φωτίσει και πως θα φωτίσει, άρα συνεργαστείτε με την εφορία και εφόσον καταλήξετε ότι πρέπει να γίνει, να δούμε ποιος θα αναλάβει να κάνει τον φωτισμό, γιατί δεν είναι εύκολος ο φωτισμός των μνημείων, δεν μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε", είχε πει  Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Άραγε θα ήταν κατάλληλη η στιγμή, ώστε να ξεκινήσει μία συνεργασία του Δήμου Αίγινας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων για το θέμα του φωτισμού της Κολώνας.

Α.Σ. Δραπετσώνας - Α.Ε. Σαρωνικός 3-1. Για το αναβληθέν παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Α’ Πειραιά.

DSC_0047-saronikos-10.jpg
Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Για το αναβληθέν παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Α’ Πειραιά η Α.Ε. Σαρωνικός ηττήθηκε με 3-1 από τη Δραπετσώνα στο γήπεδο "Ιωαννης Βάζος", το μεσημέρι της Τετάρτης.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, αλλά είχε αναβληθεί λόγω απαγορευτικού του απόπλου.

Στα αγωνιστικά τώρα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο α’ μέρος με 2-0. Στο 21ο λεπτό ο Φωτιάδης με ένα περίεργο αδύναμο σουτ από πλάγια θέση, αιφνιδίασε τους πάντες και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Στο 35ο λεπτό οι μπλε της Δραπετσώνας κέρδισαν πέναλτι μετά από ανατροπή του Φεϊζούλα στον Φασιλή, με τον Τσετσώνη να ευστοχεί απέναντι στον Μπακόμητρο.

Αυτά για το α’ μέρος, ενώ στην επανάληψη οι νησιώτες ευτύχησαν να μειώσουν νωρίς (50’) με τον Μιστάκου μετά από σέντρα του Γκέκα. Στο 63 ο Αγγελάκης έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-2, όταν μετά από κόρνερ έπιασε την καρφωτή κεφαλιά με την μπάλα να χτυπάει στο εσωτερικό δοκάρι του Μπαλάσκα, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων να διώχνουν σωτήρια στη συνέχεια.

Το συγκρότημα του Θανάση Μπακόμητρου είχε και άλλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει αλλά είχε την ατυχία να πέσει πάνω σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Φασιλής στο 83ο λεπτό.

Διαιτητής ήταν ο Λαθύρης με βοηθούς τους Καρακελέ και Ιωαννίδη.

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος Κ, Γκέκας, Φεϊζούλα, Αγγελάκης, Γκαρής Σ, Σφικτός, Πασχάλης (85’ Κάτσας), Τόσκου, Μιστάκου, Μάρκου, Χρυσοχόος (Γκαρής Π.)

Ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας κ. Γιώργος Σουλιώτης, για τις ελεγχόμενες καύσεις και άλλα ζητήματα της χειμερινής περιόδου.

1701882895789-souliotis.jpg
Τον αντιπύραρχο κ. Γιώργο Σουλιώτη, Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, φιλοξένησε σήμερα το ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Μετά από μία πολύ επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο, ο κ. Σουλιώτης απάντησε σε μία σειρά από ερωτήσεις, για ζητήματα που αφορούν τις ελεγχόμενες καύσεις, οι οποίες επιτρέπονται από την 1η Νοεμβρίου. Επίσης, για την ασφαλή χρήση των θερμαντικών σωμάτων και των ηλεκτρικών συσκευών, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Aegina Portal αποτελούν γενεσιουργό αιτία αρκετών περιστατικών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Για το σκοπό αυτό, ο κ. Σουλιώτης αναφέρθηκε σε μία σειρά από περιστατικά, εξηγώντας στους ακροατές πως θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, τηρώντας, απλά, κάποια μέτρα προφύλαξης. 

Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, σε Σταθμό, αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο που έχει αναπτύξει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, με τη συμμετοχή του με ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία της Αίγινας και άλλες κοινωνικές δράσεις.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 6ης Δεκεμβρίου 2023.

20231206_132407.jpg

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Με μεγάλη προσέλευση πιστών η λιτανεία της εικόνας του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αίγινας.

20231206_103304-000.jpeg

Με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας - ΜΟΥΣΑ και τη συμμετοχή των ενοριτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην παραλία της Αίγινας η περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου.


Η λατρευτική πομπή με τον κλήρο του νησιού, ξεκίνησε από τον ενοριακό ναό και λίγο αργότερα τελέστηκε δέηση στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Στην παραλία του νησιού ακολούθησε μία ακόμη δέηση, αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς τον ανοιχτό ορίζοντα της θάλασσας και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. 

Στη λιτανεία συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας,, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραγιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας και νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κασιμάκης, ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας, νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Μπήτρος, ο αντιπρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας κ. Νίκος Δρίτσας, εκπρόσωποι διοικητικών υπηρεσιών και των σωμάτων ασφαλείας του νησιού και πλήθος πιστών.

Μέσω ΠΔΕ η μελέτη για την Γ' Φάση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Τροποποιήθηκε η Πράξη της αποκατάστασης.

IMG_20231117_120453-kapodistriako.jpg

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, οι μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας Γ΄ Φάση με δικαιούχο την ΔΜΕΕΜΠΚ, ύψους 56.500 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ Εθνικών Πόρων 2023.  Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στην Αίγινα, είχε πει για την συγκεκριμένη μελέτη, ότι θα είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο του 2024.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επίσης, στις 5 Δεκεμβρίου 2023, αναρτήθηκε η τροποποίηση του έργου "Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές της Αίγινας για νέες χρήσεις". Το αντικείμενο της τροποίησης είναι οικονομικό και αφορά τα ακόλουθα: 
 
α) διόρθωση του επιλέξιμου ποσού και της συνολικής δαπάνης στο Υποέργο 1, με βάση την 13η εντολή πληρωμής, 
β) μη εκτέλεση του Υποέργου 2 και μηδενισμού της δαπάνης του, 
γ) διόρθωση του επιλέξιμου ποσού και της συνολικής δαπάνης στο Υποέργο 4  
 
Στο έγγραφο της τροποίησης και πιο συγκεκριμένα στα παραδοτέα της Πράξης, αναφέρονται τα υποέργα που δεν έχουν υλοποιηθεί, πληροφορία η οποία δεν ήταν ευρέως γνωστή.
 
1ο Υποέργο: Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων σε πλήρη λειτουργία στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας
2ο Υποέργο: Σύνδεση του έργου με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. - δεν υλοποιήθηκε
3ο Υποέργο : Εναλλακτική Διαχείριση (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Α.Ε.Κ.Κ.) -  δεν υλοποιήθηκε
4ο Υποέργο : Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στον αύλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας (πρώην φυλακές)
5ο Υποέργο : Σύνδεση του κτιρίου με το Δίκτυο Διανομής Ρεύματος
 
Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης έχει οριστεί  η 19/12/2023.

Μικρές Αγγελίες

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Να διατηρηθούν σταθεροί και ενιαίοι οι συντελεστές του τέλους ύδρευσης για το 2024, για όλες τις Κοινότητες, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

20231206_132325.jpg

Το θέμα του καθορισμού τoυ ανταποδοτικού τέλους ύδρευσης του έτους 2024 συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή, στη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2023.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το έγγραφο της εισήγησης από την Οικονομική Υπηρεσία προς την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περιελάμβανε τις σχετικές διατάξεις και την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου , στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:  Η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έτος 2023 η οποία βασίζεται σε απολογιστικά στοιχεία του έτους 2021 και 2022 καθώς και στην αναλυτική μελέτη που συντάχθηκε για τον επανακαθορισμό του τέλους ύδρευσης για το έτος 2022 παρατίθεται:

screenshot.1027.png

 • Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
 • την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
 • Το άρθρο 6 του Ν.4555/18 «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.» παρ.3 άρθρο 43 Ν.4325/15, όπως προστέθηκε από το άρθρο 132 του Ν.4604/19.
 • Τη παρ.1 άρθρο 47 Ν.4483/17, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4674/20.
 • Τους ισχύοντες συντελεστές τελών Ύδρευσης 2022 όπως ισχύουν.**
 • Τη κατά το δυνατόν ισομερή επιβάρυνση των υπόχρεων ώστε να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των τελών μεταξύ τους.
 • Τις υπ αριθμό 58/2022 και 81/2022 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
 • Το υπ’ αριθμό 122852/28-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο “Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 81/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, αναφορικά με λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 58/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:921ΧΩ68-8ΝΣ) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό της ελάχιστης κατανάλωσης των 8 κυβικών νερού (Σχετ. η από 30-09-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΑΔΑ: ΨΕΜΨΟΡ1Κ-ΙΛΛ και η υπ’ αριθμ. 216/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: Ρ7ΥΛΩ68-ΒΦ3
Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή οι συντελεστές να διατηρηθούν σταθεροί όπως παρουσιάζονται κάτωθι:

screenshot.1028.png
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17661/04-12-2023 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη ύδρευσης έτους 2024 του Δήμου Αίγινας, οι συντελεστές να διατηρηθούν σταθεροί και ενιαίοι για όλες τις Κοινότητες του νησιού.

Δεν υποβλήθηκε καμιά εναλλακτική πρόταση (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204 / 2023.

Παντοπωλείο Μούρτζης - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

Goji-acai

Φιστίκι Αιγίνης - Ξηροί Καρποί

Τσάι Χριστουγέννων

Φιστίκι Αιγίνης - Ξηροί Καρποί

Μίγμα Υγείας

Φιστίκι Αιγίνης - Ξηροί Καρποί

Εγκρίθηκε η στατική μελέτη του κίονα στο ναό του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας. Τι είχε πει η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη για το φωτισμό του μνημείου.

IMG_20231207_120251-kolona.jpg

Εγκρίθηκε η στατική μελέτη μέτρων στερέωσης, του κίονα του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας. Υπενθυμίζεται ότι την απόφαση της έγκρισης της εκτέλεσης του έργου: "Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του μοναδικού κίονα του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας Αίγινας", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, είχε υπογράψει η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, στις 17 Ιουλίου 2023.
  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το θέμα είχε παρουσιάσει το Aegina Portal στις 20 Ιουλίου 2023, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στις 27 Ιουλίου 2023, η Υπουργός κατά την επίσκεψή της στην Αίγινα και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, τον ενημέρωσε για το έργο της στήριξης του κίονα. Μάλιστα, υπήρξε και σχετική αναφορά στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου που ακολούθησε της επίσκεψης.
 
Η πορεία του σχεδίου, που παρουσίασε τότε η κ. Μενδώνη, για τα κορυφαία μνημεία της Αίγινας, όπως τα έργα στους ναούς της Αφαίας, στον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα και το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, προχωρούν με υποδειγματική ακρίβεια. Χθες αναρτήθηκε και το έγγραφο της απόφασης για τη έγκριση της στατικής μελέτης μέτρων στερέωσης του μοναδικού κίονα του Ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας Νήσου Αιγίνης. Σύμφωνα με το έγγραφο η έγκριση δίνεται με τον όρο να ληφθεί μέριμνα ώστε να περιοριστεί η διάβρωση της επιφάνειας του κίονα. Σημειώνεται ότι το θέμα είχε περάσει από το ΚΑΣ στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2023, με εισήγηση από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και έγκριση ή μη των στατικών υπολογισμών της στατικής μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του κίονα της δίτονης κιονοστοιχίας στη βόρεια πλευρά του σηκού της Αφαίας στον αρχαιολογικό χώρο Αφαίας στην Αίγινα.
 
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια εκείνης  της σύσκεψης στις 27 Ιουλίου 2023, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, είχε αναφερθεί στον φωτισμό της Κολώνας, κάτι που είχε συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κ. Μενδώνη είχε πει ότι πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση του κίονα, γιατί αυτό θα επηρεάσει το τι θα φωτιστεί και ότι ο φωτισμός θα πρέπει να αναδείξει το μνημείο ακόμη και στη ιδέα του, ακόμη κι αν δεν υπάρχει. "Από εκεί και πέρα, όταν γίνει αυτό, γιατί πρέπει πρώτα να γίνει αυτό και μετά να σκεφτεί κανείς τι θα φωτίσει και πως θα φωτίσει, άρα συνεργαστείτε με την εφορία και εφόσον καταλήξετε ότι πρέπει να γίνει, να δούμε ποιος θα αναλάβει να κάνει τον φωτισμό, γιατί δεν είναι εύκολος ο φωτισμός των μνημείων, δεν μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε", είχε πει  Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Άραγε θα ήταν κατάλληλη η στιγμή, ώστε να ξεκινήσει μία συνεργασία του Δήμου Αίγινας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων για το θέμα του φωτισμού της Κολώνας.

Α.Σ. Δραπετσώνας - Α.Ε. Σαρωνικός 3-1. Για το αναβληθέν παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Α’ Πειραιά.

DSC_0047-saronikos-10.jpg
Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Για το αναβληθέν παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Α’ Πειραιά η Α.Ε. Σαρωνικός ηττήθηκε με 3-1 από τη Δραπετσώνα στο γήπεδο "Ιωαννης Βάζος", το μεσημέρι της Τετάρτης.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, αλλά είχε αναβληθεί λόγω απαγορευτικού του απόπλου.

Στα αγωνιστικά τώρα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο α’ μέρος με 2-0. Στο 21ο λεπτό ο Φωτιάδης με ένα περίεργο αδύναμο σουτ από πλάγια θέση, αιφνιδίασε τους πάντες και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Στο 35ο λεπτό οι μπλε της Δραπετσώνας κέρδισαν πέναλτι μετά από ανατροπή του Φεϊζούλα στον Φασιλή, με τον Τσετσώνη να ευστοχεί απέναντι στον Μπακόμητρο.

Αυτά για το α’ μέρος, ενώ στην επανάληψη οι νησιώτες ευτύχησαν να μειώσουν νωρίς (50’) με τον Μιστάκου μετά από σέντρα του Γκέκα. Στο 63 ο Αγγελάκης έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-2, όταν μετά από κόρνερ έπιασε την καρφωτή κεφαλιά με την μπάλα να χτυπάει στο εσωτερικό δοκάρι του Μπαλάσκα, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων να διώχνουν σωτήρια στη συνέχεια.

Το συγκρότημα του Θανάση Μπακόμητρου είχε και άλλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει αλλά είχε την ατυχία να πέσει πάνω σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Φασιλής στο 83ο λεπτό.

Διαιτητής ήταν ο Λαθύρης με βοηθούς τους Καρακελέ και Ιωαννίδη.

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος Κ, Γκέκας, Φεϊζούλα, Αγγελάκης, Γκαρής Σ, Σφικτός, Πασχάλης (85’ Κάτσας), Τόσκου, Μιστάκου, Μάρκου, Χρυσοχόος (Γκαρής Π.)

Ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας κ. Γιώργος Σουλιώτης, για τις ελεγχόμενες καύσεις και άλλα ζητήματα της χειμερινής περιόδου.

1701882895789-souliotis.jpg
Τον αντιπύραρχο κ. Γιώργο Σουλιώτη, Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, φιλοξένησε σήμερα το ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Μετά από μία πολύ επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο, ο κ. Σουλιώτης απάντησε σε μία σειρά από ερωτήσεις, για ζητήματα που αφορούν τις ελεγχόμενες καύσεις, οι οποίες επιτρέπονται από την 1η Νοεμβρίου. Επίσης, για την ασφαλή χρήση των θερμαντικών σωμάτων και των ηλεκτρικών συσκευών, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Aegina Portal αποτελούν γενεσιουργό αιτία αρκετών περιστατικών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Για το σκοπό αυτό, ο κ. Σουλιώτης αναφέρθηκε σε μία σειρά από περιστατικά, εξηγώντας στους ακροατές πως θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, τηρώντας, απλά, κάποια μέτρα προφύλαξης. 

Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, σε Σταθμό, αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο που έχει αναπτύξει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, με τη συμμετοχή του με ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία της Αίγινας και άλλες κοινωνικές δράσεις.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 6ης Δεκεμβρίου 2023.

20231206_132407.jpg

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Με μεγάλη προσέλευση πιστών η λιτανεία της εικόνας του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αίγινας.

20231206_103304-000.jpeg

Με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας - ΜΟΥΣΑ και τη συμμετοχή των ενοριτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην παραλία της Αίγινας η περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου.


Η λατρευτική πομπή με τον κλήρο του νησιού, ξεκίνησε από τον ενοριακό ναό και λίγο αργότερα τελέστηκε δέηση στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Στην παραλία του νησιού ακολούθησε μία ακόμη δέηση, αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς τον ανοιχτό ορίζοντα της θάλασσας και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. 

Στη λιτανεία συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας,, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραγιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας και νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κασιμάκης, ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας, νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Μπήτρος, ο αντιπρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας κ. Νίκος Δρίτσας, εκπρόσωποι διοικητικών υπηρεσιών και των σωμάτων ασφαλείας του νησιού και πλήθος πιστών.

Μέσω ΠΔΕ η μελέτη για την Γ' Φάση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Τροποποιήθηκε η Πράξη της αποκατάστασης.

IMG_20231117_120453-kapodistriako.jpg

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, οι μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας Γ΄ Φάση με δικαιούχο την ΔΜΕΕΜΠΚ, ύψους 56.500 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ Εθνικών Πόρων 2023.  Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στην Αίγινα, είχε πει για την συγκεκριμένη μελέτη, ότι θα είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο του 2024.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επίσης, στις 5 Δεκεμβρίου 2023, αναρτήθηκε η τροποποίηση του έργου "Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές της Αίγινας για νέες χρήσεις". Το αντικείμενο της τροποίησης είναι οικονομικό και αφορά τα ακόλουθα: 
 
α) διόρθωση του επιλέξιμου ποσού και της συνολικής δαπάνης στο Υποέργο 1, με βάση την 13η εντολή πληρωμής, 
β) μη εκτέλεση του Υποέργου 2 και μηδενισμού της δαπάνης του, 
γ) διόρθωση του επιλέξιμου ποσού και της συνολικής δαπάνης στο Υποέργο 4  
 
Στο έγγραφο της τροποίησης και πιο συγκεκριμένα στα παραδοτέα της Πράξης, αναφέρονται τα υποέργα που δεν έχουν υλοποιηθεί, πληροφορία η οποία δεν ήταν ευρέως γνωστή.
 
1ο Υποέργο: Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων σε πλήρη λειτουργία στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας
2ο Υποέργο: Σύνδεση του έργου με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. - δεν υλοποιήθηκε
3ο Υποέργο : Εναλλακτική Διαχείριση (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Α.Ε.Κ.Κ.) -  δεν υλοποιήθηκε
4ο Υποέργο : Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στον αύλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας (πρώην φυλακές)
5ο Υποέργο : Σύνδεση του κτιρίου με το Δίκτυο Διανομής Ρεύματος
 
Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης έχει οριστεί  η 19/12/2023.

Μικρές Αγγελίες

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png