Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Αποστόλου Κρίσπου στην ενορία των Αγίων.

20221207_193257-00.jpg

Τον πρώτο επίσκοπο της Αίγινας, τον Απόστολο Κρίσπο, τιμά η ενορία του αγίου Αποστόλου Κρίσπου.  Σήμερα το απόγευμα στον λαμπρό ενοριακό ναό στην περιοχή των Αγίων,  τελέσθηκε ο μεγάλος πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστή η Θεία Λειτουργία και η περιφορά της εικόνας του αγίου στην περιοχή γύρω από τον ναό. 

Τον εσπερινό παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραγιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βαθέος κ. Ηλίας Γρυπαίος και πλήθος πιστών.

Ο Άγιος Κρίσπος ήταν Απόστολος και υπήρξε ο ιδρυτής της Εκκλησίας στην Αίγινα . Ήταν ο πρώτος επίσκοπος του νησιού. Η τοποθέτηση του Αγίου Κρίσπου ως επισκόπου Αιγίνης έγινε από τον Απόστολο Παύλο. Την εποχή που ο Άγιος Κρίσπος ήρθε στην Αίγινα το νησί ήταν ειδωλολατρικό. Για το έργο του Απόστολου Κρίσπου δεν έχουν διασωθεί μαρτυρίες. Η επισκοπή της Αίγινας θεωρείται η πρώτη της Ελλάδας και συνέχισε να υφίσταται μέχρι το 1852. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκκλησία του Αγίου Κρίσπου στους Αγίους είναι ο μοναδικός ναός, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του.

Εγκρίθηκε η "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις". Τι έγινε με τη "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας".

agrotiki-odopoiia-4.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022, τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν το θέμα: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", συνολικού προϋπολογισμού 854.000 ευρώ. Στο τέλος της δημοσίευσης παραθέτουμε το χρονικό πλαίσιο της πορείας του έργου, καθώς και τις τελευταίες πληροφορίες για την μελέτη "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας", που είχε "περάσει" από την Οικονομική Επιτροπή. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Περιγραφή του έργου:

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά σε αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας και συγκεκριμένα στις περιοχές:

1. Σφεντούρι (τσιμεντόστρωση) μήκους 929,74μ
2. Φρεάτζι - Σκοτεινή (τσιμεντόστρωση) μήκους 2.411,81μ
3. Άλωνες προς Βλυχάδα (ασφαλτικά) μήκους 420,98 και
4. Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες (ασφαλτικά) μήκους 1.331,1μ

Οι εργασίες του έργου είναι οι παρακάτω:
 • Μικροεκσκαφές για εξομάλυνση δρόμων
 • Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.
 • Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 5εκ. περίπου)
 • Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ
 • Σκυροδέτηση δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
 • Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Β500c σε ορισμένα τμήματα οδών με υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
 • Κατασκευή οπλισμένων τοιχίων ύψους 2μ. με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στη θέση Σφεντούρι
 • Κατασκευή δίδυμου αγωγού ομβρίων υδάτων κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομ. διαμέτρου D1000 mm
 • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο την προμέτρηση κα τον προϋπολογισμό της εγκεκριμένης μελέτης του έργου

Η βελτίωση των υφισταμένων οδών αφορά εργασίες, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και δεν θα κατασκευαστούν δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επιτροπή αποφάσισε επί 6 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 103 / 2018 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά το έργο με τίτλο : “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 688.709,68€, ΦΠΑ 24% 165.290,32€, ήτοι Σύνολον 854.000,00€.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου μας στον KA : 64.7333.04 από εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΏΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤ 05 (αρ. πρωτ. 1475/24-7-2020) με τίτλο «παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ »

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Για το έργο παραθέτουμε το χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Aegina Portal. 

Η Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος», Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και (ii) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας".


Στις 30 Νοεμβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας". Πρόκειται για την 103/2018 μελέτη που συντάχθηκε από τo Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.


Σε συνέχεια αυτής της Δράσης, η Οικονομική Επιτροπή στις 15 Μαρτίου 2022 ενέκρινε την υπ’ αριθμόν 02/2022 μελέτη, με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας" και συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Πρόκειται για την απόφαση 48/2022 της Οικονομικής Επιτροπής την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στην παρουσίασή της από το ενημερωτικό ένθετο "Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση" στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον Δεκέμβριο του 2021. 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη 02/2022 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2022, με αφορμή τη συζήτηση της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ο κ. Γιάννης Ζορμπάς, σε ερωτήσεις των κ. Παναγιώτη Κουκούλη και Σταμάτη Μαρμαρινού, είπε ότι είχαν υποβληθεί τα σχετικά αιτήματα προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και Αρχαιολογία), όπως δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν οι αδειοδοτήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι όταν αξιολογήθηκε η πρόταση, αυτή δεν έγινε δεκτή. 

Τον Απρίλιο του 2022, δημοσιεύθηκε η απόφαση της ένταξης του έργου "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας" στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", ύψους 860.076 ευρώ.

Η αποδοχή της χρηματοδότησης, των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου, ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 12 Ιουλίου 2022. Εδώ μπορείτε να δείτε την Ορθή Επανάληψη της απόφασης 142/2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας (από λάθος η απόφαση έγγραφε αρχικά ότι αφορούσε την υπηρεσία ύδρευσης). 

Για την 103/2018 μελέτη, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2022, ο κ. Ζορμπάς είχε πει ότι αυτή η μελέτη ωρίμασε και υποβλήθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" με Τεχνικό Δελτίο και με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Εγκρίθηκε η μελέτη και ο όροι διακήρυξης για το έργο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής", ύψους 1.500.000 ευρώ.

anaplasis-odon.jpg

Λίγες ημέρες πριν, το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την μελέτη με τίτλο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής". Στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβάνεται και ένα αναλυτικό χρονολόγιο του θέματος.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022, συζητήθηκε η έγκριση της μελέτης και η συγκρότηση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής", προϋπολογισμού 1.209.677 ευρώ με ΦΠΑ 24% 290.322 ευρώ και γενικό σύνολο 1.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή: Με την ανάθεση του έργου του θέματος , προβλέπεται να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ανάπλασης, με κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης και τύπου PAVE 4, σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Επίσης, στους δρόμους αυτούς προβλέπεται η κατασκευή των υπογείων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης και η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι που προβλέπεται να  εκτελεστούν εργασίες με την παρούσα μελέτη, αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων οδών του οικιστικού πυρήνα της πόλης, αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης και είναι οι έξης:

screenshot.172.png

Η επιτροπή αποφάσισε με 4 ψήφους υπέρ και 1 όχι, επί 5 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 62/2022 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά το έργο με τίτλο : “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής”, προϋπολογισμού 1.209.677,42€ με ΦΠΑ 24% 
290.322,58 ευρώ και γενικό σύνολο 1.500.000,00 ευρώ.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου μας στον ΚΑ 30.7326.03 με το ποσό των 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: "Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ψήφισε όχι, τονίζοντας ότι θα ήθελε η μελέτη να είναι πληρέστερη, να λαμβάνει υπόψιν την κινητικότητα και το μικροκλίμα της περιοχής και ό,τι σήμερα επιβάλλεται, στον σχεδιασμό και στις αναπλάσεις μικρών δρόμων. 

Προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Φάρου, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, από 09:00 έως 17:00.

1670398125215-perioxi-farou.jpg

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, από 09:00 έως 17:00 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στην περιοχή του Φάρου.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμος Αίγινας παρέλαβε σήμερα όχημα για την πλύση των κάδων απορριμμάτων. Αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά την Υπηρεσία Καθαριότητας.

20221206_122616-plintirio-00.jpg

Μία σύντομη επίδειξη του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων, που διαθέτει το νέο όχημα για την πλύση των κάδων απορριμμάτων, που παρέλαβε σήμερα ο Δήμος της Αίγινας, κατέγραψε σήμερα το ρεπορτάζ του Aegina Portal. Πρόκειται για την προμήθεια ενός οχήματος, που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. κόστους 150.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και φορέα χρηματοδότησης τον Δήμο Αίγινας. 

Η μελέτη και η σύνταξη των όρων διακήρυξης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια, είχαν εγκριθεί στην Οικονομική Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2021. Με την ευκαιρία δηλώσεις στο Aegina Portal έκαναν ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Πτερούδης, επί αντιδημαρχίας του οποίου είχε συνταχθεί η μελέτη για την προμήθεια.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας θα εκτελεί πρόγραμμα πλύσης οργανικών κάδων απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) σε όλες τις γραμμές αποκομιδής του Δήμου Αίγινας. Το όχημα διαθέτει επάρκεια πλύσης περίπου 90 καδών εσωτερικά και εξωτερικά σε βαθμούς έως 120ο Κελσίου με δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού και απολυμαντικού. Επίσης είναι εξοπλισμένο με σύστημα υψηλής πίεσης πλυσίματος δρόμων στην μπροστινή του πλευρά καθώς το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, σύστημα πυρόσβεσης και σύστημα πλύσης κοινόχρηστων χώρων.

Με θρησκευτική λαμπρότητα τελέστηκε, ο πανηγυρικός εσπερινός στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου.

DSC_0028-agios-nikolaos-00.JPG

Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, ο πανηγυρικός εσπερινός και η αρτοκλασία στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου, που πανηγυρίζει. Στον κατάφωτο ναό, με τη συμμετοχή του κλήρου και των πιστών του νησιού, τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης π. Λούπος Κουκουρίκος,
 


Αύριο το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των τιμίων λειψάνων και της ιεράς εικόνας του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αίγινας. 

Τον πανηγυρικό εσπερινό παρακολούθησαν οι αντιδήμαρχοι κ. Δημήτρης Καραγιάννης και κ. Μαίρη Κουκούλη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας κ. Παναγιώτης Κασιμάκης και πλήθος πιστών.

Α.Σ. Ποντίων - Α.Ε. Σαρωνικός 0-7. Για την 7η αγωνιστική της Α' Πειραιά.

DSC_0099-saronikos-as-pontion.JPG

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Χωρίς να δυσκολευτεί η Α.Ε. Σαρωνικός επικράτησε με 7-0 της νεανικής ομάδας του Α.Σ. Ποντίων στο γήπεδο της Χαραυγής την Κυριακή το μεσημέρι, για την 7η αγωνιστική της Α’ Πειραιά.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι νησιώτες πραγματοποίησαν αρκετά καλή εμφάνιση με τον προπονητή Θανάση Μπακόμητρο να τονίζει πως "ήταν καλό παιχνίδι για εμάς, και η αλήθεια είναι ότι μας έπιανε ότι και να κάναμε".

Ο "χορός" των τερμάτων ξεκίνησε μόλις το 4ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Λαλάι από πλάγια θέση, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό των γηπεδούχων και στην συνέχεια να βρέθηκε στα δίχτυα για το 0-1.  Στο 20ο λεπτό μετά από σέντρα του Ντελιλάι, ο Μιστάκου με κεφαλιά πέτυχε το 0-2 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό ο Χρυσοχόος με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 0-3, για να έρθει το 0-4 στο 61ο λεπτό με τον Πασχάλη ο οποίος μόλις είχε μπει ως αλλαγή. Επτά λεπτά αργότερα μετά από σέντρα του Μιστάκου, ο Στακάϊ με το κεφάλι  έκανε το 0-5, με τον Λαλάι στο 74 με ωραίο πλασέ να σημειώνει το 0-6. Στο 85ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι μετά από χέρι αμυντικού, με τον πορτιέρο της Α.Ε. Σαρωνικός Κώστα Μπακόμητρο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

"Το παιχνίδι μπορεί να εξελίχθηκε εύκολα για εμάς, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτή η εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι μας πήγαν οι φάσεις, και γι' αυτό πήραμε την νίκη με άνεση, κόντρα σε μια νεανική και άπειρη ομάδα. Ο αντίπαλος βέβαια είχε την αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα μετά το 0-2, και πιστεύω πως δεν θα ήταν αυτή η εικόνα του παιχνιδιού αλλά βέβαια και ήμασταν πολύ καλοί και μας πήγαν όλα", τα λόγια του Θανάση Μπακόμητρου στο Aegina Portal. 

Διαιτητής ήταν ο Λεμπέσης με βοηθούς τους Παπαδάμ και Τριανταφυλλίδη.

Την επόμενη αγωνιστική η Α.Ε. Σαρωνικός υποδέχεται την Α.Ε. Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα. 

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος, Χρυσοχόος (60’ Μιστάκου), Ντελιλάι (70’ Πιπίνης), Μελάς, Αγγελάκης (70’ Ζωντήρος), Τσελάϊ, Λαλάι, Στακάϊ, Τσαλίκης (60’ Πασχάλης), Καλικαντής, Φεϊζούλα (46’ Γκέκας). 

Στα άλλα αποτελέσματα: Ατρόμητος Πειραιά-Αετός Κορυδαλλού 3-0, Α.Ε. Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα-Αναγέννηση Μοσχάτου 0-0, Α.Ε. Θύελλας/Αχιλλέα Κορυδαλλού-Ήφαιστος 4-2, Ηρακλής Νικαίας-Νέο Ικόνιο 1-1, Καραβάς-Αμφιάλη 2-2 και Χαλκηδόνα-Χαραυγή 1-4.

Μικρές Αγγελίες

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Αποστόλου Κρίσπου στην ενορία των Αγίων.

20221207_193257-00.jpg

Τον πρώτο επίσκοπο της Αίγινας, τον Απόστολο Κρίσπο, τιμά η ενορία του αγίου Αποστόλου Κρίσπου.  Σήμερα το απόγευμα στον λαμπρό ενοριακό ναό στην περιοχή των Αγίων,  τελέσθηκε ο μεγάλος πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστή η Θεία Λειτουργία και η περιφορά της εικόνας του αγίου στην περιοχή γύρω από τον ναό. 

Τον εσπερινό παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραγιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βαθέος κ. Ηλίας Γρυπαίος και πλήθος πιστών.

Ο Άγιος Κρίσπος ήταν Απόστολος και υπήρξε ο ιδρυτής της Εκκλησίας στην Αίγινα . Ήταν ο πρώτος επίσκοπος του νησιού. Η τοποθέτηση του Αγίου Κρίσπου ως επισκόπου Αιγίνης έγινε από τον Απόστολο Παύλο. Την εποχή που ο Άγιος Κρίσπος ήρθε στην Αίγινα το νησί ήταν ειδωλολατρικό. Για το έργο του Απόστολου Κρίσπου δεν έχουν διασωθεί μαρτυρίες. Η επισκοπή της Αίγινας θεωρείται η πρώτη της Ελλάδας και συνέχισε να υφίσταται μέχρι το 1852. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκκλησία του Αγίου Κρίσπου στους Αγίους είναι ο μοναδικός ναός, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του.

Εγκρίθηκε η "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις". Τι έγινε με τη "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας".

agrotiki-odopoiia-4.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022, τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν το θέμα: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", συνολικού προϋπολογισμού 854.000 ευρώ. Στο τέλος της δημοσίευσης παραθέτουμε το χρονικό πλαίσιο της πορείας του έργου, καθώς και τις τελευταίες πληροφορίες για την μελέτη "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας", που είχε "περάσει" από την Οικονομική Επιτροπή. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Περιγραφή του έργου:

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά σε αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας και συγκεκριμένα στις περιοχές:

1. Σφεντούρι (τσιμεντόστρωση) μήκους 929,74μ
2. Φρεάτζι - Σκοτεινή (τσιμεντόστρωση) μήκους 2.411,81μ
3. Άλωνες προς Βλυχάδα (ασφαλτικά) μήκους 420,98 και
4. Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες (ασφαλτικά) μήκους 1.331,1μ

Οι εργασίες του έργου είναι οι παρακάτω:
 • Μικροεκσκαφές για εξομάλυνση δρόμων
 • Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.
 • Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 5εκ. περίπου)
 • Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ
 • Σκυροδέτηση δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
 • Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Β500c σε ορισμένα τμήματα οδών με υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
 • Κατασκευή οπλισμένων τοιχίων ύψους 2μ. με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στη θέση Σφεντούρι
 • Κατασκευή δίδυμου αγωγού ομβρίων υδάτων κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομ. διαμέτρου D1000 mm
 • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο την προμέτρηση κα τον προϋπολογισμό της εγκεκριμένης μελέτης του έργου

Η βελτίωση των υφισταμένων οδών αφορά εργασίες, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και δεν θα κατασκευαστούν δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επιτροπή αποφάσισε επί 6 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 103 / 2018 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά το έργο με τίτλο : “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 688.709,68€, ΦΠΑ 24% 165.290,32€, ήτοι Σύνολον 854.000,00€.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου μας στον KA : 64.7333.04 από εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΏΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤ 05 (αρ. πρωτ. 1475/24-7-2020) με τίτλο «παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ »

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Για το έργο παραθέτουμε το χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Aegina Portal. 

Η Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος», Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και (ii) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας".


Στις 30 Νοεμβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας". Πρόκειται για την 103/2018 μελέτη που συντάχθηκε από τo Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.


Σε συνέχεια αυτής της Δράσης, η Οικονομική Επιτροπή στις 15 Μαρτίου 2022 ενέκρινε την υπ’ αριθμόν 02/2022 μελέτη, με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας" και συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Πρόκειται για την απόφαση 48/2022 της Οικονομικής Επιτροπής την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στην παρουσίασή της από το ενημερωτικό ένθετο "Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση" στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον Δεκέμβριο του 2021. 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη 02/2022 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2022, με αφορμή τη συζήτηση της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ο κ. Γιάννης Ζορμπάς, σε ερωτήσεις των κ. Παναγιώτη Κουκούλη και Σταμάτη Μαρμαρινού, είπε ότι είχαν υποβληθεί τα σχετικά αιτήματα προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και Αρχαιολογία), όπως δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν οι αδειοδοτήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι όταν αξιολογήθηκε η πρόταση, αυτή δεν έγινε δεκτή. 

Τον Απρίλιο του 2022, δημοσιεύθηκε η απόφαση της ένταξης του έργου "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας" στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", ύψους 860.076 ευρώ.

Η αποδοχή της χρηματοδότησης, των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου, ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 12 Ιουλίου 2022. Εδώ μπορείτε να δείτε την Ορθή Επανάληψη της απόφασης 142/2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας (από λάθος η απόφαση έγγραφε αρχικά ότι αφορούσε την υπηρεσία ύδρευσης). 

Για την 103/2018 μελέτη, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2022, ο κ. Ζορμπάς είχε πει ότι αυτή η μελέτη ωρίμασε και υποβλήθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" με Τεχνικό Δελτίο και με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Εγκρίθηκε η μελέτη και ο όροι διακήρυξης για το έργο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής", ύψους 1.500.000 ευρώ.

anaplasis-odon.jpg

Λίγες ημέρες πριν, το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την μελέτη με τίτλο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής". Στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβάνεται και ένα αναλυτικό χρονολόγιο του θέματος.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022, συζητήθηκε η έγκριση της μελέτης και η συγκρότηση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής", προϋπολογισμού 1.209.677 ευρώ με ΦΠΑ 24% 290.322 ευρώ και γενικό σύνολο 1.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή: Με την ανάθεση του έργου του θέματος , προβλέπεται να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ανάπλασης, με κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης και τύπου PAVE 4, σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος. Επίσης, στους δρόμους αυτούς προβλέπεται η κατασκευή των υπογείων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης και η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι που προβλέπεται να  εκτελεστούν εργασίες με την παρούσα μελέτη, αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων οδών του οικιστικού πυρήνα της πόλης, αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης και είναι οι έξης:

screenshot.172.png

Η επιτροπή αποφάσισε με 4 ψήφους υπέρ και 1 όχι, επί 5 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 62/2022 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά το έργο με τίτλο : “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής”, προϋπολογισμού 1.209.677,42€ με ΦΠΑ 24% 
290.322,58 ευρώ και γενικό σύνολο 1.500.000,00 ευρώ.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου μας στον ΚΑ 30.7326.03 με το ποσό των 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: "Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ψήφισε όχι, τονίζοντας ότι θα ήθελε η μελέτη να είναι πληρέστερη, να λαμβάνει υπόψιν την κινητικότητα και το μικροκλίμα της περιοχής και ό,τι σήμερα επιβάλλεται, στον σχεδιασμό και στις αναπλάσεις μικρών δρόμων. 

Προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Φάρου, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, από 09:00 έως 17:00.

1670398125215-perioxi-farou.jpg

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, από 09:00 έως 17:00 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στην περιοχή του Φάρου.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμος Αίγινας παρέλαβε σήμερα όχημα για την πλύση των κάδων απορριμμάτων. Αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά την Υπηρεσία Καθαριότητας.

20221206_122616-plintirio-00.jpg

Μία σύντομη επίδειξη του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων, που διαθέτει το νέο όχημα για την πλύση των κάδων απορριμμάτων, που παρέλαβε σήμερα ο Δήμος της Αίγινας, κατέγραψε σήμερα το ρεπορτάζ του Aegina Portal. Πρόκειται για την προμήθεια ενός οχήματος, που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. κόστους 150.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και φορέα χρηματοδότησης τον Δήμο Αίγινας. 

Η μελέτη και η σύνταξη των όρων διακήρυξης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια, είχαν εγκριθεί στην Οικονομική Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2021. Με την ευκαιρία δηλώσεις στο Aegina Portal έκαναν ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Πτερούδης, επί αντιδημαρχίας του οποίου είχε συνταχθεί η μελέτη για την προμήθεια.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας θα εκτελεί πρόγραμμα πλύσης οργανικών κάδων απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) σε όλες τις γραμμές αποκομιδής του Δήμου Αίγινας. Το όχημα διαθέτει επάρκεια πλύσης περίπου 90 καδών εσωτερικά και εξωτερικά σε βαθμούς έως 120ο Κελσίου με δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού και απολυμαντικού. Επίσης είναι εξοπλισμένο με σύστημα υψηλής πίεσης πλυσίματος δρόμων στην μπροστινή του πλευρά καθώς το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, σύστημα πυρόσβεσης και σύστημα πλύσης κοινόχρηστων χώρων.

Με θρησκευτική λαμπρότητα τελέστηκε, ο πανηγυρικός εσπερινός στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου.

DSC_0028-agios-nikolaos-00.JPG

Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, ο πανηγυρικός εσπερινός και η αρτοκλασία στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου, που πανηγυρίζει. Στον κατάφωτο ναό, με τη συμμετοχή του κλήρου και των πιστών του νησιού, τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης π. Λούπος Κουκουρίκος,
 


Αύριο το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των τιμίων λειψάνων και της ιεράς εικόνας του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αίγινας. 

Τον πανηγυρικό εσπερινό παρακολούθησαν οι αντιδήμαρχοι κ. Δημήτρης Καραγιάννης και κ. Μαίρη Κουκούλη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας κ. Παναγιώτης Κασιμάκης και πλήθος πιστών.

Α.Σ. Ποντίων - Α.Ε. Σαρωνικός 0-7. Για την 7η αγωνιστική της Α' Πειραιά.

DSC_0099-saronikos-as-pontion.JPG

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Χωρίς να δυσκολευτεί η Α.Ε. Σαρωνικός επικράτησε με 7-0 της νεανικής ομάδας του Α.Σ. Ποντίων στο γήπεδο της Χαραυγής την Κυριακή το μεσημέρι, για την 7η αγωνιστική της Α’ Πειραιά.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι νησιώτες πραγματοποίησαν αρκετά καλή εμφάνιση με τον προπονητή Θανάση Μπακόμητρο να τονίζει πως "ήταν καλό παιχνίδι για εμάς, και η αλήθεια είναι ότι μας έπιανε ότι και να κάναμε".

Ο "χορός" των τερμάτων ξεκίνησε μόλις το 4ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Λαλάι από πλάγια θέση, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό των γηπεδούχων και στην συνέχεια να βρέθηκε στα δίχτυα για το 0-1.  Στο 20ο λεπτό μετά από σέντρα του Ντελιλάι, ο Μιστάκου με κεφαλιά πέτυχε το 0-2 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό ο Χρυσοχόος με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 0-3, για να έρθει το 0-4 στο 61ο λεπτό με τον Πασχάλη ο οποίος μόλις είχε μπει ως αλλαγή. Επτά λεπτά αργότερα μετά από σέντρα του Μιστάκου, ο Στακάϊ με το κεφάλι  έκανε το 0-5, με τον Λαλάι στο 74 με ωραίο πλασέ να σημειώνει το 0-6. Στο 85ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι μετά από χέρι αμυντικού, με τον πορτιέρο της Α.Ε. Σαρωνικός Κώστα Μπακόμητρο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

"Το παιχνίδι μπορεί να εξελίχθηκε εύκολα για εμάς, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτή η εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι μας πήγαν οι φάσεις, και γι' αυτό πήραμε την νίκη με άνεση, κόντρα σε μια νεανική και άπειρη ομάδα. Ο αντίπαλος βέβαια είχε την αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα μετά το 0-2, και πιστεύω πως δεν θα ήταν αυτή η εικόνα του παιχνιδιού αλλά βέβαια και ήμασταν πολύ καλοί και μας πήγαν όλα", τα λόγια του Θανάση Μπακόμητρου στο Aegina Portal. 

Διαιτητής ήταν ο Λεμπέσης με βοηθούς τους Παπαδάμ και Τριανταφυλλίδη.

Την επόμενη αγωνιστική η Α.Ε. Σαρωνικός υποδέχεται την Α.Ε. Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα. 

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος, Χρυσοχόος (60’ Μιστάκου), Ντελιλάι (70’ Πιπίνης), Μελάς, Αγγελάκης (70’ Ζωντήρος), Τσελάϊ, Λαλάι, Στακάϊ, Τσαλίκης (60’ Πασχάλης), Καλικαντής, Φεϊζούλα (46’ Γκέκας). 

Στα άλλα αποτελέσματα: Ατρόμητος Πειραιά-Αετός Κορυδαλλού 3-0, Α.Ε. Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα-Αναγέννηση Μοσχάτου 0-0, Α.Ε. Θύελλας/Αχιλλέα Κορυδαλλού-Ήφαιστος 4-2, Ηρακλής Νικαίας-Νέο Ικόνιο 1-1, Καραβάς-Αμφιάλη 2-2 και Χαλκηδόνα-Χαραυγή 1-4.

Μικρές Αγγελίες