Πρόγραμμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης - δήλωσης ασφάλισης - μητρώου αγροτών για το 2014.

Πρόγραμμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης - δήλωσης ασφάλισης - μητρώου αγροτών για το 2014.
Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν ως εξής: ΑΙΓΙΝΑ, στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Κυψέλης, Δευτέρα 21/7/2014, Τρίτη 22/7/2014 και Πέμπτη 24/7/2014, από τις 10.00 ΑΓΚΙΣΤΡΙ, στο Δημαρχείο, Τετάρτη 23/7/2014, από τις 10.00.

Σχετικά έγγραφα.

Ανακοίνωση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εξισωτική αποζημίωση

Δικαιολογητικά ΑΕΕ