Για τρίτη συνεχή φορά δεν σχηματίστηκε απαρτία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Για τρίτη συνεχή φορά δεν σχηματίστηκε απαρτία στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται τόσο στην συνεδρίαση της 22ας Δεκεμβρίου, όσο και στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, επίσης δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία.