Δια περιφοράς από την Οικονομική Επιτροπή η δεκαετής σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ. Οι απορίες που προκύπτουν.

 
 
Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 έγινε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε αυτή την συνεδρίαση, η επιτροπή αποφάσισε θετικά για δεκαετή σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΔΣΝΑ. Όμως το κείμενο της σύμβασης, η απόφαση της επιτροπής και μία προγενέστερη σύμβαση του δήμου με τον ΕΔΣΝΑ, μόλις τον Σεπτέμβριο, περιπλέκουν την κατανόηση του θέματος, δημιουργώντας εύλογες απορίες, ειδικά μάλιστα στην αρχή μιας περιόδου, που οι επιδόσεις των δήμων στην διαχείριση των απορριμάτων, σχετίζεται άμεσα με την μείωση των συντελεστών από τις εισφορές στον ΕΔΣΝΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Το ιστορικό των συμβάσεων
 
Στις 31 Ιουλίου 2020 στην συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ( απόφαση 263/2020) αποφάσισε την "Έγκριση του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Αίγινας, για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του ∆ήµου", όπως ακριβώς ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ.
 

Η συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2020

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας συζήτησε για το θέμα: "Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τον εξοπλισμό Βιοαποβλήτων". Σε εκείνη την συνεδρίαση τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
 
Ι. Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.ΣΝ.Α.) για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής Βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αίγινας, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συλλογή και τη μεταφορά των Βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του ∆ήµου. Η διάθεση του εξοπλισμού (1 οχήματος και 45 κάδων) γίνεται από τον Ε∆ΣΝΑ στο Δήμο ατελώς.
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με τους εξής όρους:
 
Στο pdf που μπορείτε να δείτε εδώ, παρουσιάζεται τόσο η απόφαση, όσο και το κείμενο της σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ που ενέκρινε τότε η επιτροπή.

 
Η συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2020

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 ένα παρόμοιο θέμα έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή με τίτλο: "Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής".
 
Σε εκείνη την συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς απέσυρε το θέμα, λέγοντας στα μέλη της επιτροπής ότι αυτό γίνεται για να υπάρχουν οι ολοκληρωμένες απόψεις του αντιδημάρχου, αλλά και η πολιτική των άλλων νησιωτικών δήμων, μέσω μίας τηλεδιάσκεψης με τον ΕΔΣΝΑ και ίσως και τον Περιφερειάρχη. Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η έκπτωση ή κάποιο μεταφορικό ισοδύναμο σχετικά με το μεγάλο κόστος της μεταφοράς των απορριμάτων. 
 
Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης σε εκείνη την συνεδρίαση είχε πει ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά από το κείμενο της σύμβασης και προσέθεσε πως ελπίζει στην επόμενη να απαντηθούν. Επίσης, ρώτησε εάν η προγραμματική σύμβασης για το απορριμματοφόρο και τους κάδους που είχε συζητηθεί και εγκριθεί, αντικαθίσταται με την καινούργια ή είναι αυτή η σύμβαση είναι κάτι διαφορετικό. 
 
Ο κ. Ζορμπάς απάντησε ότι η νέα σύμβαση έχει να κάνει με το τέλος εναπόθεσης των σύμμεικτων στην Φυλή και μάλλον υπάρχει μία διαφοροποίηση. Συμπήρωσε ότι αφορά και τα αδρανή. Τέλος, είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.
 
"Αυτή που έχετε φέρει δεν μιλάει για σύμμεικτα, αλλά για βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα", είχε απαντήσει τότε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης "και η άλλη που είχαμε συζητήσει και εγκρίνει για βιοαπόβλητα μιλούσε" προσέθεσε, ρωτώντας ξανά εάν πρόκειται για συμπληρωματική, διαφορετική ή αντικαθιστά η μία την άλλη.


Η συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2020 

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 το θέμα επανέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή με τίτλο: "Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής". Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς και από τα πέντε μέλη που παρίσταντο, ψηφίστηκε από τα τέσσερα. Θετικά είχαν ψηφίσει οι κύριοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Μούρτζης Αντώνιος και  η κυρία Κουκούλη Μαρία, ενώ αρνητικά ο κ. Φίλιππος Τζίτζης.
 
Η απόφαση της επιτροπής ήταν η ακόλουθη:
 
Ι. Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.ΣΝ.Α.) για την ανάπτυξη δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αίγινας, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συλλογή και τη μεταφορά των Βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του ∆ήµου. Η διάθεση του εξοπλισμού (1 οχήματος και 45 κάδων) γίνεται από τον Ε∆ΣΝΑ στο Δήμο ατελώς.
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με τους εξής όρους:
 
Στα πρακτικά της συνεδρίασης αναγράφεται ότι: "Στην Ο.Ε. με e mail οι κ.κ Τζίτζης Φίλιππος και Κουκούλης Παναγιώτης ανάφεραν ότι, το θέμα έπρεπε να συζητηθεί με Τηλεδιάσκεψη και όχι δια περιφοράς διότι το θέμα είναι σημαντικό και χρειάζεται περισσότερες διευκρινίσεις".

Ομοιότητες και διαφορές που μπερδεύουν
 
Το κείμενο των δύο συμβάσεων έχει διαφορές αλλά και ομοιότητες σε αρκετά σημεία. Έτσι για παράδειγμα, στην πρώτη σύμβαση (αυτή που συζητήθηκε τον Σεπτέμβριο) ως αντικείμενό της  αναφέρεται ότι: "περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων", ενώ στην δεύτερη σύμβαση (αυτή του Δεκεμβρίου) ότι: "περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων". Αυτό που έχει προστεθεί στην δεύτερη είναι η λέξη " ανακυκλώσιμων ".
 
Επιπλέον στο άρθρο "Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης", στην νεότερη σύμβαση έχει προστεθεί και μία δεύτερη παράγραφος, η οποία περιλαμβάνει έναν εκτενή κατάλογο με τον εξοπλισμό που θα παραλάβει ο ΕΔΣΝΑ και που προφανώς δεν αφορά μόνο τον δήμο της Αίγινας. Αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους αιρετούς που πρέπει να αποφασίσουν, αφού δεν γνωρίζουν τι εξοπλισμό θα παραλάβει ο δήμος της Αίγινας.

Δεκαετής διάρκεια, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα.

Η δεκαετής σύμβαση δεν έχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα κείμενο που σχετίζεται άμεσα τόσο με τον ΠΕΣΔΑ, όσο και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων του Δήμου Αίγινας, η μελέτη του οποίου δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη. Για παράδειγμα στο άρθρο 7 Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα, η διάρκεια ορίζεται σε δέκα χρόνια και μπορεί να παραταθεί για 10 ακόμη. Όμως δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα.
 
Στο άρθρο 6. Στόχοι. Αυτοί περιγράφονται μόλις σε μιάμιση γραμμή κειμένου: "Ο Δήμος οφείλει να επιτυγχάνει σταδιακή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης όπως προβλέπεται από το οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης και το ΠΕΣΔΑ Αττικής",  κι αυτό την στιγμή που ο δήμος της Αίγινας αναμένει την νέα μελέτη για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης και όλοι αναμένουν την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Αττικής.

Σαφώς, η συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ είναι μονόδρομος για τον δήμο της Αίγινας, αφού αυτός είναι ο φορέας για την υλοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η ενημέρωση των αιρετών που λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής.

Οι εισφορές του δήμου για το 2021 και η Περιβαλλοντική Εισφορά του 2020

Είναι σύμπτωση, αλλά και μία καλή ευκαιρία, για να κατανοήσουμε όλοι τον τρόπο που λειτουργούν τα αντικίνητρα για την ταφή απορριμάτων που ορίζει η πολιτεία. Στις 8 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΕΔΣΝΑ για Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021, τις Εισφορές Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021 και την Περιβαλλοντική Εισφορά έτους 2020 που μπορείτε να το δείτε σε pdf εδώ.

Η σχετική ανάλυση έχει παρουσιαστεί στο Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2020, ενώ για το θέμα έχουμε παρουσιάσει από το 2019 αρκετά σχετικά ρεπορτάζ στο πλαίσιο του Κανονισμού τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png