Συζήτηση για την εκπόνηση μελέτης και σύνταξης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, για την ανάπλαση της Αρχαίας Ατραπού στην Οικονομική Επιτροπή.

 
Ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό από παλιά και αφορά στην ανάπλαση της Αρχαίας Ατραπού στην Αγία Μαρίνα (υπενθυμίζεται ψηφίστηκε στις 22/12/2021 από το ΠΕ.ΣΥ. Αττικής στα Εκτελεστέα Έργα του 2022) αποτελεί ενταγμένη μελέτη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας 2022 και για το οποίο υπάρχουν παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ήρθε πρόσφατα στην Οικονομική Επιτροπή. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Οι παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:

Η απόφαση 93/2013 σχετικά με την ανάπλαση της Αρχαίας Ατραπού.  Υπενθυμίζεται ότι τότε το θέμα είχε έρθει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Μαΐου 2013, μετά από εισήγηση του τότε προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κ Δημήτρη Γκαρή. Το θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν: "Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΕΟΤ για σύνταξη μελέτης και χρηματοδότηση του έργου "Ανάπλαση - αναβάθμιση αρχαίας ατραπού από την παραλία Αγίας Μαρίνας προς τον Ναό Αφαίας".  Το θέμα είχε ψηφιστεί τότε ομόφωνα.
 
Τον επόμενο χρόνο, στις 20 Ιανουαρίου 2014 το θέμα συζητήθηκε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του τότε αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Τζίτζη "Παροχή σύμφωνης γνώμης για την σύνταξη - εκπόνηση από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ της μελέτης "Ανάπλαση αρχαίας ατραπού από την παραλία Αγίας Μαρίνας προς Ναό Αφαίας" και ψηφίστηκε ομόφωνα.
 
Επίσης, το θέμα της Αρχαίας Ατραπού, ήταν ένα από τα 26 στον Πίνακα Επιτροπής Σχεδιασμού - Δυνατότητα Άμεσου Προγραμματισμού, στην κατηγορία Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις, που υπέβαλε η Επιτροπή Μεγάλων Έργων στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2021.
 
Στο ίδιο ζήτημα και στη μελέτη που εκπονούσε η Αντιπεριφέρεια είχε αναφερθεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας κ. Σταύρος Καλαμάκης, λίγες ημέρες πριν, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, σε μία εκπομπή για το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Το θέμα που συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή:

Το ζήτημα της ανάπλασης και Αρχαίας Ατραπού ήρθε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε το θέμα: "Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής φακέλου έργου (Τεχνικά δεδομένα - Προεκτίμηση αμοιβής), την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: "Ανάπλαση Τμήματος Αρχαίας Ατραπού από Αγία Μαρίνα προς Ναό Αφαίας Νήσου Αίγινας" και την σύνταξη σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίησή της".

Η Τεχνική Υπηρεσία διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή το 48098 / 19-1-2022 έγγραφο της ΤΤΥΝΔ της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά τον φάκελο Τεχνικά δεδομένα - Προεκτίμηση αμοιβής, την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: "Ανάπλαση Τμήματος Αρχαίας Ατραπού από Αγία Μαρίνα προς Ναό Αφαίας Νήσου Αίγινας".
 
Στο τεύχος περιγράφεται το γενικό αντικείμενο εργασιών, τα τεχνικά δεδομένα και το περιεχόμενο της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης  "Ανάπλαση Τμήματος Αρχαίας Ατραπού από Αγία Μαρίνα προς Ναό Αφαίας Νήσου Αίγινας" , που προτίθεται να αναθέσει ο Δήμας μας. Η οικοτουριστική διαδρομή από το ναό της Αφαίας μέχρι την προκυμαία της Αγίας Μαρίνας Ν. Αίγινας, βρίσκεται πάνω στα ίχνη της αρχαίας ατραπού κάτι που παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρων για το νησί μας.
 
Σύμφωνα με τις εργασίες που θα εκτελεστούν με αυτή την μελέτη ο προϋπολογισμός της είναι δαπάνης 30.000 ,00 € πλέον ΦΠΑ, ενώ το συνολικό κόστος με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.24% ,ο οποίος είναι 7.200,00 € θα ανέλθει στα 37.200 ευρώ . Η εν λόγω δαπάνη είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) με πόρους από ίδια χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής με Κ.Α.Ε. 977908.033 (Αστικές Αναπλάσεις).
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ενώπιον των μελών της ότι καλούνται με την παρούσα απόφασή να εγκρίνουν:
 
Τον φάκελο του έργου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : "Ανάπλαση τμήματος Αρχαίας Ατραπού από Αγία Μαρίνα προς Ναό Αφαίας Νήσου Αίγινας" αμοιβής 37.200 ευρώ με το ΦΠΑ,
Την σύνταξη Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίησή της.
 
Τα μέλη της Επιτροπής, αποφάσισαν τα παραπάνω ομόφωνα, επί τεσσάρων ψηφισάντων μελών.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png