Σε διαγωνιστική διαδικασία το έργο: "Επισκευή τμημάτων επιστρώσεων δαπέδων κεντρικού λιμένα Αίγινας".

diagonismos-epistroseon-limani.jpg

Σε διαγωνιστική διαδικασία έχει τεθεί από χθες 22 Μαΐου 2023, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το έργο "Επισκευή τμημάτων επιστρώσεων δαπέδων κεντρικού λιμένα Αίγινας". Αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 254.032 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ιδίους πόρους. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα μήνες από τον ορισμό της επίβλεψης.

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης που εξέδωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: 
Η συνολική και αδιαίρετη αποκατάσταση των ζημιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του Λιμένα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ανωδομής του μωλίσκου στον χώρο πλαγιοδέτησης των ιπτάμενων δελφινιών, καθώς και των φθορών των δαπέδων του χερσαίου χώρου, όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας.

Πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

• Έξαλλες καθαιρέσεις του φθαρμένου σκυροδέματος των δαπέδων όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων, καθώς και της ανωδομής του μωλίσκου στον χώρο πλαγιοδέτησης των ιπτάμενων δελφινιών, χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών.
• Άρση και επανατοποθέτηση των υποκείμενων της ανωδομής του μωλίσκου, συμπαγών τεχνητών ογκολίθων στην σωστή θέση λόγω μετακίνησής τους, με την βοήθεια δύτη, οι εργασίες του οποίου θα πληρωθούν απολογιστικά.
• Αποκατάσταση εκ νέου της ανωδομής του μωλίσκου σε όλο το πλάτος του, με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 1,00 m.
• Κατασκευή νέων δαπέδων κυκλοφορίας, σε όλη την επιφάνεια όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων στον κεντρικό λιμένα Αίγινας, με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 20 cm.
• Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας όλων των επιστρώσεων σκυροδέματος με επίπαση σκληρυντικού υλικού.

Σχετικές δημοσιεύσεις

02 Νοεμβρίου 2022: Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου "Επισκευή τμημάτων επιστρώσεων δαπέδων Κεντρικού Λιμένα Αίγινας", προϋπολογισμού 315.000 ευρώ. Τι περιλαμβάνει.
07 Απριλίου 2023: Ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Τμημάτων Επιστρώσεων Δαπέδων Κεντρικού Λιμένα Αίγινας».
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png