Ειδικό όχημα για το πλύσιμο των κάδων απορριμάτων, θα προμηθευτεί ο Δήμος Αίγινας. Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη.

 
Στην προμήθεια ενός οχήματος που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την Υπηρεσία Καθαριότητας, προχωρά ο Δήμος της Αίγινας. Πρόκειται για την αγορά ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Αίγινας. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το έτος 2021. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι στις 18 Οκτωβρίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2021, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η μελέτη και η σύνταξη των όρων διακήρυξης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη σχετική προμήθεια.
 
Σχετικά, υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2020 ο δήμος Αίγινας είχε εξασφαλίσει την παραχώρηση πλυντηρίου κάδων απορριμάτων, μετά από απόφαση του Δήμου Πειραιά. Όπως είχε δηλώσει στο ραδιόφωνο του Aegina Portal ο πρώην αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Νίκος Πτερούδης,"πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο και μας έδωσαν για οχτώ ημέρες τον μήνα να πλένουμε τους κάδους μας" και συμπλήρωσε ότι: "όμως αυτό το μηχάνημα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο".
 
Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει σε εκείνη την εκπομπή ο κ. Νίκος Πτερούδης η διοίκηση θεωρεί το πλύσιμο των κάδων αναγκαία διαδικασία, λέγοντας ότι στόχος είναι να πλένονται οι πεντακόσιοι κάδοι που θα υπάρχουν στο νησί τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες.