Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου, θα λειτουργήσει στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Τι προβλέπει η Πράξη που υπογράφηκε.


Τον Φεβρουάριο το Aegina Portal είχε παρουσιάσει την πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής προς την 2η ΔΥΠΕ, για την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ). Η πρόσκληση αφορούσε και την Αίγινα. Τον Αύγουστο ο βουλευτής κ. Νικόλαος Μανωλάκος είχε καταθέσει σχετική αναφορά στον Υπουργό Υγείας, μετά από επιστολή που είχε στείλει προς τους βουλευτές της περιφέρειάς ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σήμερα δημοσιεύθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη προς την 2η ΔΥΠΕ, που αφορά στην ένταξη της Πράξης "Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) - Τμήμα 2ης ΥΠΕ - σε νησιά της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας" στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020".

Η πράξη αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου τηλεϊατρικής σε νησιά της περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων των νησιών σε υπηρεσίες υγείας.

Η επίτευξη του σκοπού είναι δυνατή μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των κατοίκων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους. Επίσης, η συνεχής και δια βίου εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νησιωτικών δομών υγείας συνεισφέρει στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού των νησιών.

Οι νέοι σταθμοί τηλεϊατρικής διακρίνονται σε ΣΤΙΣ (Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου) και ΣΤΙΑ (Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς) και προβλέπεται, βάσει της ανωτέρω 2 σχετικής μελέτης, να αναπτυχθούν ως εξής:

Οκτώ μεγάλα ΣΤΙΑ: Κ.Υ. Αίγινας, Κ.Υ. Γαλατά, Π.Π.Ι. Σπετσών, Π.Π.Ι. Πόρου, Π.Π.Ι. Ύδρας,, κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, Κατάστημα Κράτησης Αυλώνα και ΚΥ Πειραιά, Δύο Μικρά ΣΤΙΑ: Π.Ι. Αντικυθήρων, Π.Ι. Αγκιστρίου

Ένα μεγάλο ΣΤΙΣ: ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Διευκρινίζεται πως ο σταθμός του ΚΥ Πειραιά θα είναι και ΣΤΙΑ & ΣΤΙΣ για εκπαιδευτικούς λόγους) .

Πέντε μικρά (συμπληρωματικά) ΣΤΙΣ σε Νοσοκομεία κορμού της 2ης ΥΠΕ: ΘΡΙΑΣΙΟ , ΨΝΑ, ΔΡΜΟΚΑΙΤΕΙΟ, ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ προκειμένου να επιτευχθεί η ακόμη μεγαλύτερη και άμεση ανταπόκριση  των Νοσοκομείων Αναφοράς στα αιτήματα των απομακρυσμένων σημείων.

Στα συγκεκριμένα νοσοκομεία θα δοθούν επίσης και 15 ταμπλέτες με λογισμικό υποστήριξης (ΣΤΙΣ) για χρήση από συγκεκριμένες κλινικές.

Σημαντική παράμετρος της παρούσας πρότασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υγείας ακόμη εντός της οικίας των ασθενών, καθώς θα υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία Ενενήντα (90) συστημάτων κατ' οίκων μέριμνας και παρακολούθησης (ΣΚΟΠ).

Επιπρόσθετα στο Έργο περιλαμβάνονται:

• Αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλα τα νέα σημεία (ΣΤΙΣ, ΣΤΙΑ, ΣΚΟΠ) που φιλοξενείται στην ΚτΠ Α.Ε.
• Ασύρματο Δίκτυο για όλα τα νέα και παλαιά σημεία ΕΔΙΤ της Περιφέρειας Αττικής
• Συμπληρωματικός εξοπλισμός και μελέτες με έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια και τη συμμόρφωση με το GDPR.
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας

Τα όσα προβλέπει η Πράξη μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.