Εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή του έργου "Επισκευή και Συντήρηση Οδοποιίας Νήσου Αίγινας". Είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018.


Το έργο "Επισκευή και Συντήρηση Οδοποιίας Νήσου Αίγινας" ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και περιελάμβανε την ασφαλτόστρωση 30 δρόμων στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες. Χρηματοδότήθηκε από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1.000.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούσαν την αποξήλωση και επαναδιάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, διαγράμμιση οδών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων. Ήταν το δεύτερο τεχνικό έργο τέτοιου είδους, καθώς είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχο ύψους 600.000 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τον Μάρτιο του 2017 στην τότε συνεδρίαση του ΠΕΣΥ Αττικής, είχε εγκριθεί ομόφωνα η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας, μετά από εισήγηση του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου. Την δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την επίβλεψη κατασκευής του έργου ανέλαβε ο Δήμος Αίγινας επί διοίκησης κ. Δημήτρη Μούρζη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας  στην συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα ότι εγκρίνει το πρωτόκολλο που είχε συνταχθεί και υπογραφεί στις 20 Οκτωβρίου 2020 από την αρμόδια επιτροπή, για την οριστική παραλαβή του έργου "Επισκευή και Συντήρηση Οδοποιίας Νήσου Αίγινας".