Η σύμβαση για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων στο θάλαμο της κεντρικής δεξαμενής στο Λεόντι. Το time line του θέματος.

 
Λίγες ημέρες πριν, στις 7 Οκτωβρίου 2021, υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων σε θάλαμο της κεντρικής δεξαμενής στο Λεόντι, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και στον ανάδοχο του έργου, την Τεχνική Εταιρία Χριστόφος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Το ύψος της σύμβασης είναι 16.349 ευρώ με ΦΠΑ. Η πηγή της χρηματοδότησης είναι από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τη Περιφέρειας Αττικής, υποέργο του έργου με τίτλο: "Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε δύο μήνες από τον ορισμό της επίβλεψης. Στην υπόψη συνολική προθεσμία,περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση μελετών όπως και για την τυχόν εκτέλεση συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών.
 
Η μελέτη των τευχών δημοπράτησης είχε συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στις 25 Φεβρουαρίου 2020.
 
Με το έργο αυτό πρόκειται να αποκατασταθούν οι ρηγματώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον ανατολικό θάλαμο των κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης στην περιοχή Λεόντι. Οι δεξαμενές αυτές κατασκευάστηκαν πριν από περίπου πέντε χρόνια (η μελέτη έχει συνταχθεί το 2020) με σκυρόδεμα.
 
Η μελέτη αναφέρει ότι οι ρηγματώσεις παρουσιάστηκαν στην βόρεια πλευρά του ανατολικού θαλάμου και έχουν εύρος 0.5 έως 1 mm και ως επί το πλείστον είναι διαμπερείς. Από τις θέσεις και την διάταξη των ρηγματόσεων συμπεραίνεται ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί είτε από πλημμελή συμπύκνωση του εδάφους έδρασης, είτε από κακή τοποθέτηση του οπλισμού των τοιχίων. Σε αυτό ίσως να έχουν συμβάλλει και οι σεισμικές δονήσεις των προηγούμενων ετών.
 
Οι ρηγματώσεις θα αποκατασταθούν με ενέματα ρητίνης. Επίσης, αναφέρεται ότι με την παρούσα μελέτη θα αποκατασταθούν και τμήματα της οροφής που έχει αποκολληθεί ο φλοιός του σκυροδέματος και έχουν εμφανισθεί οι οπλισμοί, καθώς επίσης και σε διάφορα σημεία του δαπέδου και των κολονών του ιδίου θαλάμου.
 
Για την κεντρική δεξαμενή του Λεοντίου θα πρέπει να υπενθυμίσουμε η κατασκευή της ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012. Οι εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής είναι 29,50m x 46,00m x 6,00m και το πλάτος του τοιχίου που πλαισιώνει τη δεξαμενή είναι 50cm. Η δεξαμενή αποτελείται από δύο θαλάμους ίσων διαστάσεων 22,3m x 29,5m x 6m. Σε ύψος 5,50m τοποθετούνται υπερχειλιστές και στους δύο θαλάμους. Υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του κάθε θαλάμου μέσω δικλείδων. Το αντλιοστάσιο βρίσκεται παραπλεύρως της δεξαμενής και σε συνέχεια αυτής. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 9,80m x 19m x 6m.  
 
Γιατί το ζήτημα της κεντρικής δεξαμενής στο Λεόντι είναι κορυφαίο:
 
Το ζήτημα είναι κορυφαίο, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση της λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού είναι η άρτια λειτουργία της δεξαμενής στο Λεόντι. Η Τεχνική Περιγραφή στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού (Τεύχος 3) περιγράφει την ρητή υποχρέωση που έχει ο δήμος της Αίγινας για την λειτουργία της κεντρικής δεξαμενής. Εκεί αναγράφεται ανάμεσα σε άλλα ότι: "Η ΕΥΔΑΠ, ως έχουσα την ευθύνη του υφισταμένου δικτύου στη Σαλαμίνα, και ο Δήμος Αίγινας, ως έχων την ευθύνη του υπό κατασκευήν υδραγωγείου από το Λεόντι στην Αίγινα, έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν τα αντίστοιχα έργα σε άρτια λειτουργική κατάσταση πριν από το χρόνο έναρξης των δοκιμών ολοκλήρωσης του έργου".
 
Ένα time line από την παρουσίαση του θέματος από το Aegina Portal από τους προηγούμενους μήνες.