Τοποθετούνται τα παράθυρα στην νότια πτέρυγα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές. Η πορεία του έργου από την ένταξη της Πράξης το 2018 μέχρι σήμερα.

 
Παρά τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, υπενθυμίζεται ότι η διακήρυξη για τον διαγωνισμό είχε δημοσιευθεί στις 30 Οκτωβρίου 2018, και τις τροποποιήσεις της Πράξης για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ήταν και τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν, το ιστορικό κτίριο δείχνει πλέον να αποκτά χρηστική εικόνα, τουλάχιστον από την εξωτερική του πλευρά που είναι ορατή, καθώς τοποθετήθηκαν τα παράθυρα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή είναι υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. Ο δήμος της Αίγινας δεν συμμετείχε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 
Η απόφαση ένταξης της Πράξης δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2018. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο - Φυλακές έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 και η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Μάιο του 2019 ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί, ενώ τον Ιούλιο δημοσιεύθηκε η πρώτη τροποποίηση της Πράξης που αφορούσε στην μεταβολή του χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού αντικειμένου της πράξης. Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια Αττικής μία ακόμη πράξη που αφορά σε δύο νέα υποέργα. Το υποέργο 3 αφορά την Εναλλακτική Διαχείριση (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και το υποέργο 4 αφορά στην ανασκαφική διερεύνηση των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί στα σκάμματα για τη διέλευση δικτύων κοινής ωφελείας, στον αύλειο χώρο του κτηρίου, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αποκαλυφθέντων αρχαίων, συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων, τακτοποίηση και καταγραφή κινητών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας, τοποθέτηση πλεγμάτων ασφαλείας, όπου κριθεί αναγκαία, επιχωμάτωση, όπου κριθεί αναγκαία.
 
Στις 19 Μαρτίου 2020 από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στον αυλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας (πρώην φυλακές)" του έργου Αποκατάσταση Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, Φυλακές Αίγινας, για νέες χρήσεις, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
 
Στις 3 Σεπτεμβρίου έληξε η εκτέλεση του υποέργου 4 για την ανασκαφική διερεύνηση των αρχαιοτήτων, που έχουν εντοπιστεί στα σκάμματα για τη διέλευση δικτύων κοινής ωφελείας, στον αύλειο χώρο, που είχει ημερομηνία έναρξης την 4/5/2020. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, η οποία αναφέρει ότι η εκτέλεση του υποέργου θα έχει ημερομηνία λήξης στις 22/11/2020.
 
Στις 2 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση αναφέρει ότι η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίστηκε η 31/12/2023. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ήταν στις 31/12/2020.
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση των οικοδομικών, στατικών και Η/Μ εργασιών των κάτωθι τμημάτων του Διαχρονικού Μουσείου Αίγινας - Κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας:
  • της Αίθουσας Πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • της Αίθουσας Περιοδικών Εκθέσεων,και της Αίθουσας Έκθεσης των Αρχείων Ι.Καποδίστρια
  • της ΝΑ πτέρυγας του συγκροτήματος, καθώς και των απαραίτητων χώρων βοηθητικής - υποστηρικτικής λειτουργίας όπως τα βεστιάρια Ι και ΙΙοι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι κίνησης)
  • ο χώρος Πρώτων Βοηθειών,) και - της Κύριας Εισόδου με το Διαβατικό - πέρασμα προς την αυλή του συγκροτήματος
  • του Εκδοτηρίου Εισιτηρίων και Πληροφόρησης
  • αποκατάσταση της ξύλινης στέγης του κτιρίου του Μουσείου Φυλακών
  • περιβάλλων χώρος (τμήμα)
Τι θα σηματοδοτήσει την επαναλειτουργία του ιστορικού κτιρίου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή του Δήμου Αίγινας για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, και σχετική επιστολή της κ. Ελένης Μαΐστρου, Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΜΠ και Προέδρου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ΕΛΛΕΤ, η διοργάνωση έκθεσης με θέμα το εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια που προτίθενται να διοργανώσουν στην Αίγινα και μάλιστα σε αίθουσα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821), θα φιλοξενηθεί σε αποκατεστημένο τμήμα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας, το οποίο παραχωρείται από το ΥΠΠΟΑ για τον σκοπό αυτό και θα σηματοδοτήσει την επαναλειτουργία του ιστορικού κτιρίου.

Η σχεδιαζόμενη έκθεση –σύμφωνα με επιστολή της κ. Ελένης Μαΐστρου, Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΜΠ και Προέδρου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ΕΛΛΕΤ- προς τον κ. Ζορμπά, θα έχει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Το οικοδομικό πρόγραμμα του Καποδίστρια, με έμφαση στην ανέγερση εκπαιδευτηρίων σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης Ελλάδας.
β) Ο Καποδίστριας και η παιδεία: Η γνωριμία του Καποδίστρια με τα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης, η εκπαίδευση στα χρόνια του Αγώνα, η ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και η συμβολή των φιλελλήνων στην ίδρυση σχολείων κατά την εν λόγω περίοδο.
γ) Η ιστορία του Ορφανοτροφείου της Αίγινας, στους χώρους του οποίου λειτούργησε, μεταξύ άλλων, αλληλοδιδακτικό σχολείο και τυπογραφείο.

Η πρωτοβουλία τυγχάνει της απόλυτης επιδοκιμασίας του Δήμου Αίγινας, όπως τονίζει σε σχετική επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς.